Program Yapısı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı, İngilizce edebiyatın çeşitli türleri ve dönemlerini inceleyen; metin çözümleme ve eleştiri, dilbilim, Amerikan edebiyatı ve karşılaştırmalı edebiyat alanlarında derslerden oluşmaktadır. Program çerçevesinde öğrencilere yönelim ve yeteneklerine göre uzmanlaşmalarının yolunu açmak amacıyla edebiyat ve kültür eleştirisi ve dilbilim gruplarından seçmeli dersler sunulur. Eleştiri odaklı seçmeli dersler grubunda edebiyat, film, drama, kültür ve çevre ile ilgili dersler bulunur ve uzmanlaşma eleştirmenlik, editörlük ve medya gibi alanlara yönelikken dilbilim grubu derslerinde İngilizcenin yapısı, tarihi, dünyada kullanılan farklı İngilizceler, yapay diller gibi dersler yanı sıra çeviri dersleri bulunmaktadır. Dilbilim dersleri İngilizce eğitmenliği, çevirmenlik gibi alanlarda uzmanlaşmaya yöneliktir.

Dört yıllık eğitim süresi boyunca öğrencilere çağdaş kültürel araştırmalar, edebiyat ve İngiliz dili alanlarında genel bir perspektif kazandırmayı hedefleyen bu derslerin yanında çeşitli alanlardan müfredata dâhil edilen genel kültürü artırıcı dersler bulunmaktadır.