İngiliz Dili ve Edebiyatı

etkinlikler

bölüm hakkında

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özden Sözalan

Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi’ne bağlı İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 4 yıllık örgün eğitim vermektedir. Eğitim dili İngilizce olan öğretim programı kapsamında İngiliz edebiyatının çeşitli türleri ve dönemleri incelenmekte; metin çözümleme ve eleştiri, Amerikan edebiyatı ve karşılaştırmalı edebiyat alanlarında dersler sunularak öğrencilere çağdaş kültürel araştırmalar ve edebiyat alanında genel bir perspektif kazandırmak hedeflenmektedir. Programda dilbilim alanında verilen dersler ile dilin biyolojik, ruhbilimsel ve toplumsal yönlerinin bir bütün olarak ele alındığı geniş bir bakış açısı sunulmaktadır. Ayrıca, farklı disiplinlerden sunulan seçmeli dersler sayesinde öğrencilerimize disiplinlerarası akademik çalışma yapmaları için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırılmaktadır. Öğrencilerimizin çift ana dal ve yan dal yapma olanakları bulunmaktadır.