Lojistik Yönetimi Bölümü

haberler, duyurular

etkinlikler

bölüm hakkında

Lojistik, kullandığımız her türlü mal ve hizmetin üretildiği andan son kullanıcı tarafından tüketilinceye kadar geçen tüm aşamada yer almaktadır. Lojistik, insanın varlığından itibaren süregelen bir faaliyettir. Gereksinim duyulan bir şey varsa lojistik de vardır demek çok doğru bir anlatım olacaktır. Bu faaliyetlere, hammaddenin temini, üretilen ürünün taşınması, depolanması, paketlenmesi, etiketlenmesi, gümrük işlemlerinin yapılması, rafta veya adresinde tüketiciye sunulması, iade edilenlerin işlemlerinin yapılması, kullanım sonrası atıklarının yok edilmesi ya da değerlendirilmesi örnek olarak verilebilir.

Depolamada; depo yerinin seçimi, raf düzeninin nasıl olacağı, operasyonların, teslim alma ve teslim etme yerlerinin nasıl olması gerektiği, Taşımada; hangi tür taşıma şeklinin uygulanacağı, hangi araçların uygun olduğunun belirlenmesi, maliyet hesaplarının yapılması, Tedarikte; tedarik süreç ve teknikleri ve bunun yönetilmesi, bütün bunlar yapılırken teknolojiden yararlanabilmek, sürdürülebilir ve çevre dostu olarak bunları gerçekleştirebilmek, yasal yükümlülükleri yerine getirerek istenilen mal/hizmeti istenilen zamanda ve özelliklerde hazır bulundurabilmek lojistiğin ilgi alanlarıdır. Görüleceği gibi birçok bilim dalı ile ilgili olup disiplinler arası bir çalışmayı gerektirmektedir.