Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

haberler, duyurular

etkinlikler

bölüm hakkında

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, moda endüstrisinin gün geçtikçe artan yenilikçi, yaratıcı ve araştırmacı tasarımcı ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bölüm, Moda ve Tekstil Tasarımı Lisans Programı altyapısını ve kadrosunu da bu ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenmiştir. Dört yıllık bu program, öğrencileri standardın üzerinde deneysel bir ortamda yaratıcı ve uzmanlık alanının getirdigi pratikler içinde gelecekteki mesleklerine hazırlamayı amaçlar.

Program, öğrencinin sanatsal ve yaratıcı odaklı yenilikçi bir eğilimle çağdaş uygulamalar içersinde kendilerini ifade etmesini hedefler.

Moda terminolojisine baktığımız zaman giysinin; çağrışımlarla dolu düşsel imgelemlerle, geçmişle ve sosyal trendlerle bağlar kurarak dönüştüğünü görürüz. Bu dönüşüm beden formuna yönelik yeni anlam içerikleri ve formlar üreten estetik dikkatin bir suretidir. Şoke eden, yenilikçi moda; aynı zamanda tarihin altını çizerek kendi köklerini de sergilemeyi sever.

Moda, mimarinin çevreyi değiştirmesine benzer bir biçimde insan silüetini sürekli yenilemekle kalmaz, aynı zamanda insan bedeninin bağımsızlığının da sınırlarını genişletmeye devam eder. İnsan etkinliklerinin çevreye olan etkileriyle şekillenen çağımızda; sosyal ve çevresel sorumluluklar çerçevesinde modada sürdürülebilirliğin hangi yaratıcı süreçlerle sağlanacağı gerçekleri de pratik ve düşünsel çalışmalarımızın temelinde yer alır.

Bu bakış içinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Moda ve Tekstil Tasarımı Lisans Programı, aday öğrencilerini düşünsel ve pratik uygulama süreçlerine yatkınlıkları üzerinden, günümüz insan çağının çevresel etkilerine yönelik düşünen bireyler arasından seçmektedir.