güncelleme: yayınlama:

Cumhuriyet’in 100. Yılında Türkiye’de Sanat Tarihi Yazımı ve Eleştirisi

Cumhuriyet’in 100. Yılında Türkiye’de Sanat Tarihi Yazımı ve Eleştirisi

Tarih: 22-23 Aralık 2023

Yer: santralistanbul Kampüsü, E4-305

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı (CAMMA) ve Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği Türkiye Şubesi (AICA Türkiye) işbirliği ile "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye'de Sanat Tarihi Yazımı ve Eleştirisi" konferansı düzenliyor.


1. Gün Programı:

 

Açılış | 10.00-10.15 

 

Doç. Dr. Esra Yıldız 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı Direktörü 

AICA (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği) Türkiye Başkanı  

 

 

I. OTURUM | 10.15-11.30 

 

Moderatör: Doç. Dr. Esra Yıldız, İstanbul Bilgi Üniversitesi

 

Prof. Dr. Günsel Renda, Koç Üniversitesi

Türkiye’de Sanat Tarihi Yazımı: Suut Kemal Yetkin 

 

Prof. Dr. Uşun Tükel, İstanbul Üniversitesi

Türkiye'de Sanat Tarihinin Doğuşu: Eleştirel Bir Değerlendirme 

 

Ömer Faruk Şerifoğlu, Sezer Tansuğ Vakfı Başkanı

Sıradışı Bir Sanat Tarihçi ve Eleştirmen Sezer Tansuğ (1930-1998) 

 

Kahve Arası 

 

II. OTURUM | 11.45-13.30 

 

Moderatör: Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün, Marmara Üniversitesi 

 

Doç. Dr. Serap Yüzgüller, İstanbul Üniversitesi

Türkiye’de “İkonografik Metin” Yazımı Üzerine Bir Eleştiri:  Metodoloji Dahilinde ya da Haricinde Kalmak 

 

Mertkan Karaca, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Türkiye Sanat Tarihçiliğinde Avrupa-Merkezci Kanon ve İslam’da Suret Yasağı Meselesi 

 

Doç. Dr. Ayşe Erek, Kadir Has Üniversitesi

Erken Cumhuriyet Dönemi Sanat ve Mimarlık Yazınına 1950’lerden Bakmak: Süreli Yayınlarda Gündem ve Kavramlar 

 

Dr. Elif Dastarlı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Kanonik Sanat Tarihinin Bir İcadı: Modern Türk sanatı 

 

ÖĞLE ARASI 

 

III. OTURUM | 14.30-15.45 

 

Moderatör: Prof. Dr. Ayşegül Güçhan, Beykoz Üniversitesi 

 

Prof. Dr. Zeynep Kuban, İstanbul Teknik Üniversitesi

Paris’e Gidiş ve Paris’ten Dönüş-André Lhote'un Türk öğrencileri 

 

Doç. Dr. Lütfiye Bozdağ

Tek Parti Dönemi  (1923-1950) Kültür Politikalarına Eleştirel Bir Yaklaşım 

 

Dr. Bengü Aydın Dikmen, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Arşivin Gösterdiği: Ressamların Yurt Gezilerine (1938-1946) Dair Yeni Bulgular 

 

Ara 

 

IV. OTURUM | 16.00-17.45 

 

Moderatör: Dr. Öğretim üyesi Rana Öztürk, İstinye Üniversitesi 

 

Beral Madra

Çağdaş Sanatın Tarihsel ve Söylemsel Belleği 

 

Prof. Dr. Nermin SaybaşılıMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Sanat Tarihinden Görsel Kültür Çalışmalarına: Sanatçı ile Sihirbaz ya da İllüzyonlar Çağında Sanatın Kamusallığını Yazmak 

 

Dr. Tuğçe Arslan

Türkiye’de Performans Sanatı Tarihi Yazımının Teorikleştirilmesi 

 

Yrd. Doç. Dr. Esra Plumer BardakArkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi

Eylem/Arşiv Olarak Sanatçı Röportajı: Kıbrıs Türk Toplumunda Çağdaş Görsel Sanatta Televizyon Raporculuğu 

 

 

2. Gün Programı:

 

V. OTURUM | 13.00-14.40 

 

Moderatör: Ahmet Ergenç 

 

Bedri Baykam, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Türkiye Başkanı

Maymunların Resim Yapma Hakkı ve “MUCOS” Sendromu: Türk Sanatçıları Bağımsızlık Savaşını Nasıl Kazandı?” 

 

Doç. Dr. Esra Yıldız, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Türkiye’de Sanatın Tarihine Toplumsal Cinsiyet ve  Feminizm Üstünden Bakmak 

 

Mahmut Wenda Koyuncu

Çatışmalı Coğrafyalarda Temsili Olanın Aciliyeti 

 

Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Marmara Üniversitesi

Türkiye’de Sanatın Tarihi Dizisi:  Bir Sanat Tarihi Yazma Denemesi 

 

Kahve Arası 

 

VI. OTURUM | 15.00-17.00 

 

Prof. Dr. Nilgün Tutal, Galatasaray Üniversitesi & Mehmet Erte, Varlık Dergisi Editörü 

Varlık Dergisinde Sanat, Eleştiri, Yorum: Politik Olanın Dar Sahasında Sıkışmışlığa Bir Alternatif 

 

Evrim Altuğ & Beral Madra & Ahmet Ergenç & Ebru Nalan Sülün

100 Yılın Yarısından Dilimler: Milliyet Sanat Dergisi ve Eleştiri