Kurullar

Adalet MYO Kurulu üyeleri 

Dr. Öğr. Üyesi Alişan Çapan (Müdür)

Dr. Öğr. Üyesi iur. Burak Oder (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı 

Prof. Dr. Mehmet Murat İnceoğlu

Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı  

Dr. Öğr. Üyesi Ulaş Karan 

Öğr. Gör. Dr. İnan Sevinç