Kurullar

Adalet MYO Kurulu 

  • Dr. Öğr. Üyesi Alişan Çapan (Müdür) 
  • Dr. Öğr. Üyesi iur. Burak Oder (Müdür Yardımcısı) 


Danışma Kurulu 

  • Dr. Öğr. Üyesi Alişan Çapan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Müdür) 
  • Öğretim Görevlisi Erdem Akyazılı (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Adalet MYO, Önlisans Programı) 
  • Dr. Öğr. Üyesi Doçent Dr. Cenk Şahin (İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi) 
  • Avukat Bürgehan Emrağ (Karcılıoğlu & Emrağ Hukuk Bürosu, Kurucu Ortak) 
  • Avukat Veysel Eşsiz (İstanbul Barosu ve Mülteci Hakları Derneği, Avukat) 
  • Hakan Özcanan (İstanbul Bilgi Üniversitesi Adalet MYO, Mezun)