Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Bu işlem için daha önce öğrenim görülen üniversiteden alınacak resmi transkriptin (not çizelgesi) bir dilekçeyle, Öğrenci İşleri Ofisi’ne teslim edilmesi gerekiyor. MYO Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesi sonucunda muaf olunabilecek dersler karara bağlanıp öğrenciye bildirilecektir.

Programımızın eğitim dili Türkçe olmakla birlikte, talep eden öğrenciler için, bir yıllık yoğun bir İngilizce hazırlık eğitimi imkânı bulunmaktadır. Ayrıca öğrenciler bölüme geçtiğinde, yine zorunlu İngilizce dersleri okuyacaklardır. Hazırlık sınıfı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın

Yurt imkânları hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

İstanbul Bilgi Üniversitesinde ÖSYM burslarının dışında da çeşitli burs imkânları vardır. Ayrıntılı bilgi için tıklayın

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Dolapdere, Kuştepe ve Santral olmak üzere üç ayrı kampüsü vardır. Adalet Önlisans Programı’nın dersleri genel olarak Dolapdere kampüsünde yapılmakla birlikte, bazı derslerimiz Kuştepe’de veya Santral’de de yapılmaktadır. Kampüslerarası ücretsiz servis hizmeti mevcuttur. Servis saatlerine ulaşmak için tıklayın

Kampüslerimizin adres ve krokilerine buradan ulaşabilirsiniz. 

Program ücreti ile ilgili detaylı bilgi ye buradan ulaşabilirsiniz. 

İstanbul Bilgi Üniversitesinde aktif olarak faaliyet gösteren birçok öğrenci kulübü mevcuttur. Kulüplere sene başında düzenlenen tanışma toplantılarına katılarak üye olabileceğiniz gibi, sene içinde de kulüp başkanlarıyla irtibata geçerek üye olabilirsiniz. Öğrenci kulüpleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın

Özellikle ihtiyaç sahibi lisans ve önlisans öğrencilerinin yarı zamanlı çalışma olanağı, öğrencinin bir yandan eğitimini sürdürürken bir yandan da üniversite içindeki çalışma ortamında iş deneyimi kazanması ve bazı harcamalarını karşılayacak bir gelir elde etmesi temeline dayanır. Görevli Öğrenci Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın

Evet zorunludur. Fakat derse devamın öğrenci notuna nasıl etki edeceği dersi veren öğretim elemanının takdirine bağlıdır. Ders veren öğretim elemanı bu konudaki politikasının ne olacağını öğrencilerle dönemin başında paylaşır.

2014 yılı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne DGS ile geçiş kontenjanı 20'dir. İlk  yerleşmeler sonucunda en yüksek puan 280,79983  en düşük puan ise 240,22517 olmuştur. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Laureate ağı üyesi olduğu için, Adalet Önlisans öğrencilerimizin Laureate ağı içinde değişim programlarına katılma olanağı mevcuttur.  Laureate Uluslararası Üniversiteler ağı;  yüksek kaliteli eğitime ve yenilikçi kurumlara erişim alanında güvenilir bir evrensel liderdir. Laureate Uluslararası Üniversiteler ağı, 65’den  fazla kampüs ve online tabanlı üniversitelerden oluşmaktadır. Laureate üniversiteleri öğrencilere, mimarlık, sanat, işletme, mutfak sanatları, tasarım, eğitim, mühendislik, sağlık bilimleri, konaklama işletmeciliği, bilgi teknolojisi, hukuk ve tıp alanlarından oluşmak üzere 150’den fazla,  lisans, lisans üstü ve doktora programları sunmaktadır. Laurete Değişim Programları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın

Adalet Önlisans Programı’nın müfredatı gereği, öğrencilerin öğrenim süresi boyunca azami dört dersi seçmeli olarak almaları gerekmektedir. Öğrenci tüm bu seçmeli derslerini Hukuk Fakültesi’nden alabilir (eğer programına uygun olursa), veya seçmelilerini başka bölümlerden de alabilir. Buradan öğrencilerin seçmeli olarak alabileceği tüm derslerin listesine erişmek mümkündür. Başarılı öğrenciler, ayrıca, fazladan ders de alabilirler. Ayrıca tüm öğrenciler üniversitemizde açılan yaz okulundan da ders almaları mümkündür. Bu şekilde öğrenciler için öngörülen azami dört dersten daha fazla seçmeli dersi almaları da mümkün olabilmektedir.

Hukuk Fakültesi’ndeki bazı zorunlu dersleri seçmeli ders olarak alabilmek için; öğrenci hem dersten sorumlu öğretim elemanından hem kendi akademik danışmanından onay almalıdır. Öğrencinin not ortalaması düşük ise veya Adalet Önlisans Programı’nın müfredatındaki benzer dersten düşük bir not almışsa, onay alamayabilir. Ayrıca, çoğu derste devamlılık aranmaktadır, o yüzden ders saatlerinin çakışmaması gerekmektedir. 

Programa başlayan her öğrencinin bir akademik danışmanı vardır. Akademik danışman, öğrencinin ders seçiminde yol gösterir, ders programının oluşturulmasında yardımcı olur ve öğrencinin programını onaylar. Seçmeli ders seçme konusundaki sorularınızı danışmanınız cevaplayabilir.