Program Yapısı

Bir bilgi, düşünce ya da içeriğin paylaşım sürecini tanımlamak için kullanılan “İletişim”, çağımızın toplumsal, kültürel ve teknolojik devingenlikleri içerisinde önemli bir kavram haline gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Görsel İletişim Tasarımı, her biri tek başına bir mesleki ağırlığa sahip olan Çoklu Ortam Tasarımı, Yayın Tasarımı, Siberkültür, Canlandırma, Tipografi, Fotoğraf ve Video Tasarımları, Arayüz ve Etkileşim Tasarımı, Oyun Tasarımı, Medya Sanatları, Akıllı Ürün ve Mekanlar gibi farklı uygulama alanlarından bir araya gelen disiplinlerarası bir çalışma alanı olarak tanımlanır.

1997 yılında kurulan Görsel İletişim Tasarımı Programı, en karmaşık iletişim tasarımı problemlerini kavrayıp, bunlar üzerine sistematik biçimde eğilebilen, pratik becerilerini teorik bilgiyle harmanlayarak yaratıcı çözümler üretebilecek uzmanlığa sahip geleceğin tasarımcılarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Çağımızın değişen ihtiyaç ve şartlarına göre tanımlanan ders programımızın ana hedefi, sadece uygulama ve üretime öncelik veren bir eğitim anlayışı çerçevesinde değil, aynı zamanda giderek rekabetin yükseldiği bir dünyada geleceğin başarılı tasarımcıları olacak öğrencilere kendilerine has üslup ve yaklaşımlarını kazandırmaya çalışmaktır. Başarıyla gerçekleştirilen öğrenci projeleri, RESET: VCD Öğrenci Mezuniyet Projeleri Sergisi, PROJECT # gibi yıliçi ve sonu sergileri ile yurt içindeki kitlelere ulaştırmanın yanı sıra, çeşitli uluslararası etkinliklere katılarak dışarıya açılması da hedeflenmektedir. Bu zorlu sürecin sonunda, öğrenciler, iletişim tasarımı araç ve metotlarının günlük hayattaki ihtiyaç, kullanım ve uygulama alanlarını keşfedip, geliştirmeyi öğrenirler. Bu misyonun hayata geçirilmesinde, öğrencilere profesyonel ve geniş kapsamlı bir tasarım eğitimi ile beraber gereken entelektüel bilgi birikimi de aktarılması amaçlanır.

Program, etkinliklerini, Erasmus gibi çeşitli uluslararası eğitim ağlarına üyelikler, Avrupa ve Amerika’da yer alan 20’yi aşkın üniversite ile yürütülen ikili öğrenci değişim programları, ve uluslararası workshop, sergi ve festivallere katılım olmak üzere üç ana zeminde gerçekleştirmektedir. Ayrıca, Ars Electronica, ECAL, ico-D, IIID, IIDj, IKSV, ISTKA, ve ZKM gibi yurtdışı ve dışından sanat ve tasarımı destekleyen önemli enstitülerle de ortak çalışmalar yürütegelmektedir.