İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü

haberler, duyurular

etkinlikler

bölüm hakkında

Günümüzün büyük çaplı politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik dönüşümleri, birçok farklı disiplinin de iç içe geçtiği ve bir arada çalışmasını gerektiren yeni bir iş ortamı yaratmış bulunuyor. Aynı zamanda, bilgi teknolojisindeki gelişimler, bireylerin ve kurumların iletişim anlayışlarını ve araçlarını da değiştirerek dönüştürüyor. Bu son derece dinamik ve rekabetçi ortamda varlıklarını sürdürmek, tüketicileri ve paydaşları ile etkin iletişim kurmak isteyen birey, topluluk, kurum ve markalara donanımlı, yenilikçi ve farklı düşünebilen genç ve yaratıcı profesyonellere gereksinim duyuyor.

Kurumların geleceğe bakarken iletişim açısından birçok sorunsalı ve soruları mevcut: Markalar çok boyutlu rekabet ortamında paydaşların beğenisini ve sadakatini nasıl kazanacak? İletişim profesyonelleri krizleri nasıl yönetecek? Hızla değişen tüketici tercihlerine uyum sağlayabilecek esnek iletişim stratejileri gelecekte nasıl olacak? Dijital teknolojiler ve geleneksel ortamların tasarım ihtiyaçları nasıl şekillenecek? Geleceğin iletişim yöneticilerinin ve iletişim tasarımcılarının sahip olması gereken bilgi ve beceriler nelerdir?