Reklamcılık

program hakkında

Rekabetçi iş ortamında varlıklarını başarıyla sürdürmek, tüketicileri ile etkin ve kalıcı iletişim kurmak isteyen kurum ve girişimlerin artık sadece donanımlı değil aynı zamanda yenilikçi ve farklı düşünebilen genç profesyoneller tercih etmektedir. Reklamcılık programı öğrencileri kurumların bu çok boyutlu iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak ve günün ihtiyacı ötesinde geleceğin ortamlarını kurgulayabilecek bir donanımla yetiştirmeyi hedefler.

Bu hedef doğrultusunda program öğrencilerine reklamcılığın çeşitli alanlarında kendilerini geliştirmelerine imkân verecek ve yeni alanları içselleştirmelerine olanak tanıyacak şekilde hazırlanmış bir ders havuzu sunar. Program, reklamcılık mesleğinin farklı uzmanlık alanlarını ve tasarımdan pazarlamaya reklamcılığı etkileyen disiplinleri içeren esnek kurgusuyla, öğrencilerin strateji, metin, görsel tasarım ve dijital iletişim alanlarında kendilerini geliştirmelerini amaçlar.