Program Yapısı

  • BİLGİ Ekonomi ve Finans Lisans Programı’nın en güçlü yanı öğretim kadrosudur. Uluslararası standartlardaki dersler nitelikli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.
  • Matematik, istatistik, ekonometri, muhasebe, finans alanlarında yeterli bir altyapı sağlayan zorunlu derslerinin yanında, geniş bir seçmeli ders yelpazesi sunulmaktadır. 
  • Ekonomi ve Finans Programı’nda öğrencilerimiz, dünyada ve öncelikle ülkemizde gerçekleşen iktisadı olayları ve uygulamaları, edindikleri teorik bilgiler çerçevesinde kapsamlı bir biçimde incelemektedir.
  • Öğrenciler, araştırma, sorgulama, analiz ve sentez yeteneklerini geliştirmek üzere ödev ve proje hazırlamaktadır.