Yan Dal Programları

Yan dal, bir lisans programına kayıtlı olan öğrencinin, bilgisini artırmak amacıyla ikinci bir lisans programından ders aldığı bir programdır. Kayıtlı olunan lisans programına “anadal”, başvurusu kabul edilen lisans programına ise “yan dal” denir.

Aynı anda birden fazla yan dal programına kayıt yapılamaz.

Yan dal programına devam edilebilmesi için anadal not ortalamasının en az 2,40 olması gerekir.

Bu şartı sağlayamayan veya alması gereken veya alabileceği dersler açılmış olmasına rağmen yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.

Başvuru Koşulları

  • Yan dal öğrenimine başvurmak isteyen öğrencilerin öğrenime başlanmak istenen yarıyıl başı itibarıyla genel not ortalamalarının en az 2.60 olması ve almış oldukları tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olmaları gerekir.
  • Yan dal programına kabul edilen öğrenciler ilgili yan dal programında yer alan derslerin ön koşullarını ve özel koşullarını (eğer varsa) almakla yükümlüdürler.Yan Dal Program bilgisi için tıklayınız.

Başvuru Tarihleri

Yan dal için en erken 3., en geç 6. yarı yılın başında başvurulabilir.

Başvuru tarihleri Akademik Takvim’de ilan edilir.