Ekonomi

program hakkında

21. yüzyıl başında küreselleşme süreci, hızlanan teknolojik ilerleme ve artan uluslararası rekabet ile birlikte ekonomik sorunları kavramanın ve çözmenin önemi giderek artıyor. Ekonomi biliminin ve ekonomistlerin inceleme ve görev alanı genişliyor.

Ekonomi Bölümü'nün amacı öğrencilere öncelikle temel ekonomi bilgilerini ve analiz yöntemlerini öğretmek, öğrencilerin araştırma, çözümleme, değerlendirme yeteneklerini geliştirmektir. Ekonomi Bölümü'nde "Ekonomi" ve "Ekonomi ve Finans" başlıkları altında iki program sunulmaktadır. Bu programlar bir yandan matematik, istatistik, ekonometri alanlarında yeterli bir altyapı sunarken, öte yandan seçmeli derslerde işletme, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih gibi alanların desteğini sağlamaktadır.

Birinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler –en az 2.70 (işletme-ekonomi için 3.00) GPA sahibi olmaları, belirli düzeyde İngilizce ve Matematik yeterliklerini belgelemeleri ve Hazırlık Kampı'na katılarak sınavları geçmeleri durumunda-, " Ekonomi Üstün Başarı " ya da "Ekonomi ve Finans Üstün Başarı Programı "na geçerek İstanbul Bilgi Üniversitesi diploması yanında dünyaca ünlü London School of Economics diploması alma olanağına sahiptir.

Ekonomi Bölümü'nde verilen öğretim, mezunlara yurtiçinde ve yurtdışında çok farklı sektörlerde başarıyla görev yapma olanağı veren bir niteliktedir.