Program Yapısı

İşletme Programının amacı, öğrencilere alanlarına ilişkin güncel ve teorik bilgilerin yanı sıra araştırma, problem çözme ve bağımsız düşünme alışkanlıklarını kazandırmaktır. İşletme Programı olarak farklılığa açık, yerel ve küresel düşünebilen, okumayı, sorunları irdelemeyi seven, bireysel ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde olan öğrencilere, uluslararası bir ortamda kendilerini geliştirme olanağı sunmaktayız. Ders programı, bölümün eğitim felsefesine paralel olarak, güncel teorik gelişmeleri ve uygulamada gözlemlenen yenilikleri dikkate alarak oluşturulmuştur. Derslerimizde, vak’a analizi, simulasyon ve takım çalışması gibi eğitim tekniklerini kullanarak öğrencilerimize bilginin yanısıra toplum içerisinde tartışma, dinleme, görüş ve karşı görüş oluşturma alışkanlıklarını kazandırmayı amaçlamaktayız.

Eğitimde kalitenin, bilgi üretimi ve paylaşımı ile mümkün olacağına inancımızdan hareketle, ders programımızı araştırmalarımız  ve sosyal girişimcilik projelerimizle desteklemekte ve bu çerçevede dersler tasarlamakta, atölyeler, konferanslar düzenlemekteyiz. Böylece, işletme eğitiminin disiplinlerarası içeriğini ve uygulamaya yönelik niteliğini vurgulama, geliştirme olanağını sağlamaktayız.

Eğitim programımız, işletmecilik eğitiminin temelini oluşturan ekonomi, matematik, hukuk, sosyoloji, psikoloji gibi derslerin yanısıra finans, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları, üretim yönetimi gibi uzmanaşmayı sağlayan dersleden oluşmaktadır. Programın zorunlu dersleri, yaratıcılık ve problem çözme yeteneğini geliştirmeye ve yönetim bilgisini zenginleştirmeye yönelik seçmeli derslerle desteklenmiştir.

Programın akademik kadrosu etik değerlere bağlı, girişimcilik ruhunu vurgulayan alanlarında yetkin akademisyen ve uygulamacılardan oluşmaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü ‘Birleşmiş Milletler Principles for Responsible Management Education (PRME)’ üyesidir.

Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri (PRME) Girişimi:
PRME Bülteni 2010 
PRME Bülteni 2012