Pazarlama

program hakkında

Dünyada rekabetin her alanda yoğunlaşması, küreselleşme sürecinin tüm yerel firmaları etkilemesi, teknolojik gelişmelerin ürün farklılaşmalarını artırması ve tüketicilerin bilinçlenmesi sonucunda firmalar açısından en önemli yönetim fonksiyonunun pazarlama olduğu görülüyor. Buna dayanarak, İstanbul Bilgi Üniversitesi 2013-2014 akademik yılında ilk kez öğrenci kabul edecek olan Pazarlama Lisans Programı’nı oluşturdu.

Pazarlama Lisans Programı’nın amacı,  genel işletme ve yönetim bilgileri temeline sahip öğrencilere pazarlama konusunda marka yönetimi, hizmet pazarlaması, fiyatlandırma, dağıtım kanalları, pazarlama iletişimi, pazarlama araştırmaları ve uluslararası pazarlama gibi alanlarda daha uzmanlaşmış bir eğitim sunmaktır. Artan küresel rekabette yerel ve global pazarlarda başarılı olacak, pazarlama alanında eğitilmiş, bilgili, rekabetçi, yenilikçi ve yabancı dil becerileri gelişmiş pazarlama yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca, günümüzde tüm firma kültürlerinin pazarlama odaklı olması gerekliliğinden hareketle, işletmelerin her bölümünde çalışan uzmanların pazarlama terminolojisine hâkim olmaları ve firmalarının uzun dönemli vizyonlarına katkı sağlamaları beklenmektedir. Tüm sektörlerde gerekli olan bu anlayış ve pazarlama alanında uzmanlaşmış çalışanları sayesinde, işletmelerin küresel rekabette daha sağlam yer edinmeleri mümkün olacaktır.