Mezunlar

Pazarlama lisans programı mezunları farklı büyüklüklerdeki reklam ajanslarında pazarlama stajyeri ya da şirketlerin pazarlama departmanlarında çalışmaya başlamaya uygun adaylardır.

Pazarlama kariyeri aynı zamanda reklamcılık, marka yönetimi, dijital pazarlama, uluslararası pazarlama, e-pazarlama, mobil pazarlama ve sosyal medya pazarlaması alanlarındaki görevleri de kapsar.

Pazarlama alanında diğer potansiyel rollere bakıldığında; örneğin ürün yönetimi ve geliştirmenin pazarlama ekibinde temel bir rolü olduğu, pazar araştırmasının tüketiciyi anlama alanında ve ayrıca iyi bir iletişim kurabilmek için müşteri ilişkileri ve servisinin önemi görülür. Medya sorumluları ve halkla ilişkiler görevlileri pazarlama kampanyalarının duyurulmasında ve şirketin, markalarının ve müşterilerinin halka tanıtımında çalışırken; müşteri temsilcileri de müşterilerle olan ilişkilerin yürütülmesine yardımcı olur.

Pazarlamanın yönetimsel yönü sebebiyle pazarlama alanında çalışan kişilerin sayısal becerilerinin de olması önemli bir faktördür. Bu sebepten dolayı pazarlama lisans programı öğrencileri bankacılık, finans, sigortacılık ve muhasebe sektörlerinde çalışabilecekleri gibi danışmanlık firmalarında ve genel müdürlüklerde de çeşitli roller üstlenebilirler.

Klasik pazarlama görevleri yanında, yaratıcı düşünmeye yatkın pazarlama lisans programı mezunlarının uygun olabileceği diğer alanlar şunlardır: Eğitim sektörüne girip pazarlama hakkında eğitimler verme, kaynak geliştirme-fon yaratma alanında, ikna becerilerini ve pazar bilgilerini kullanma, satış ve halkla ilişkiler alanları. Mezunlar aynı zamanda program sonunda edindikleri becerilerini ilaç firmalarında, sağlık hizmetlerinde, enerji ve kamu hizmetlerinde, kültür, müzik ve performans sanatları gibi sektörlerde reklam ve tanıtım departmanlarında kullanabilirler.

Mezun adaylarından yaratıcı yeteneği olanlar moda sektöründe, grafik tasarımda (model, logo ve promosyonel materyal tasarlama), organizasyon planlama, yayıncılık, web sitesi tasarımı ve müzik, elektronik ve spor endüstrilerinde de çalışabilirler.

Mezunlar çalışabilecekleri diğer alanlar içinde tarım, çevre ve doğal kaynakları koruma sektörlerindeki önemli olaylar için farkındalık yaratma çalışmaları yapabilir; konaklama ve turizm sektörlerinde tanıtım ve kampanya geliştirme üzerine çalışabilir ve ayrıca devlet kurumlarında ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarda da çeşitli görevler alabilirler.