Program Yapısı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Pazarlama Lisans Programı, öğrencilerine pazarlamanın temel ilkeleri üzerine kurulmuş güncel bir eğitim sunarak, pazarlama kavramlarına ve teorilerine hakim, bilgisini iş dünyasında pazarlama stratejileri ve kararları ile uygulamaya geçirebilecek yeteneğe sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Programın amacı giderek artan küresel rekabette yerel ve global pazarlarda başarılı olacak pazarlama alanında eğitilmiş, bilgili, rekabetçi, yenilikçi ve yabancı dil becerileri gelişmiş pazarlama yöneticileri yetiştirmektir. Genel işletme ve yönetim bilgileri temeline sahip öğrencilere pazarlama konusunda marka yönetimi, hizmet pazarlaması, fiyatlandırma, dağıtım kanalları, pazarlama iletişimi, pazarlama araştırmaları ve uluslararası pazarlama gibi alanlarda daha uzmanlaşmış bir eğitim sunmak hedeflenmektedir. Program farklı sektörlerde pazarlama stratejileri geliştirme, uygulama ve yönetme yetilerine sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program, öğrencilere geleneksel pazarlama kavram ve teorilerini içeren derslerin yanısıra ilgi alanlarına göre sosyal pazarlama, sürdürülebilirlik, inovasyon, elektronik pazarlama, sosyal medya, veri tabanı pazarlaması gibi güncel konulardaki akademik gelişmeleri takip edebilme imkanı sunacaktır. Pazarlama Lisans Programı’nda ilk iki sene öğrencilere sunulan zorunlu dersler İşletme Programı’nın da temelini oluşturan Genel İşletme, Yönetim, Ekonomi  dersleridir. İşletme Bölümü altında yer alan diğer programlardan farklı olarak Pazarlama Lisans Programı’nda öğrenciler ikinci yıl zorunlu Psikoloji, Sosyoloji dersleri alacaklardır. Üçüncü seneden itibaren ise öğrenciler pazarlama alanında verilecek zorunlu ve seçmeli dersleri alarak bu alanda uzmanlaşacaklardır.

Genel işletme ve yönetim bilgileri üzerine pazarlamanın temel ilkelerini ele alarak, Türkiye’den ve dünyadan örnek uygulamaları öğrencilerine sunan Pazarlama Lisans programı mezunu olan öğrenciler; pazarlama alanında gerekli bilgi ve beceriler ile donatılmış olarak, stratejik pazarlama kararları alabilecek, en az bir yabancı dil bilen, ulusal veya uluslararası işletmelerde yönetici olarak çalışabilecek bireyler olacaklardır. 

Pazarlama Lisans Programı mezunları pazarlama konusunda uzmanlaşmış, Türkiye’de veya dünyada ulusal veya çokuluslu firmalarda görev yapacak aranılan elemanlar olacaklardır. Program mezunları marka yönetimi, hizmet pazarlaması, perakendecilik, reklam, satış, pazarlama iletişimi, uluslararası pazarlama gibi alanlarda veya pazar araştırma firmalarında çalışma imkanları elde edebilecekleri gibi kendi iş girişimlerini de gerçekleştirebilirler. Programdan mezun olan öğrencilerin bir kısmı da eğitimlerine lisansüstü düzeyde devam ederek bilimsel çalışmalara katkı sağlayacak nitelikte olacaklardır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü ‘Birleşmiş Milletler Principles for Responsible Management Education (PRME)’ üyesidir.

Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri (PRME) Girişimi:

PRME Bülteni 2010 PRME Bülteni 2012