etkinlikler

Program Hakkında

Biyomühendislik, mühendislik, biyoloji ve tıp disiplinlerinin kesiştiği son derece hızlı gelişen multidisipliner bir alandır. Genetik ilişkilendirme, gen bulma, biyobelirteç bulma, aşı ve ilaç tasarımı ve üretimi gibi tıbbi uygulamalar; kök hücre, gelişim biyolojisi, doku mühendisliği gibi bilimsel araştırma alanları; çeşit geliştirme, verimlilik artırımı, genetiği değiştirilmiş organizmalar gibi tarım uygulamaları; biyoyakıt gibi enerji uygulamaları; fonksiyonel gıdaların geliştirilmesi ve üretimi gibi gıda uygulamaları; atıkların faydalı bir şekilde geri dönüştürülmesi, çevre kirliliğine karşı biyolojik çözümler geliştirilmesi gibi çevre uygulamaları; yenilenebilir kaynaklardan biyolojik ürün üretimi gibi biyoproses uygulamaları biyomühendisliğin kapsamını oluşturmaktadır.

Biyomühendislik alanında öne çıkmak isteyen araştırmacı ve endüstri çalışanları, deneysel altyapılarının üstüne hesapsal bilgi ve becerilerini de eklemelidir. Bu anlamda, biyomühendislerin mikrobiyoloji, hücre biyolojisi, moleküler biyoloji ve genetik alanlarındaki teorik ve deneysel bilgi birikimlerine ek olarak, bu alanlarda üretilen yüksek miktardaki veriyi analiz edebilme, analiz sonuçlarına dayanarak doğru çıkarımlar yapabilme becerilerine sahip olmaları gerekir.

Ders programı ile deneysel ve hesapsal bilginin yaratılması, uyarlanması, bütünleşmesi ve yayılmasını sağlayacak; yaratıcı, ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme yeteneği yüksek ve sistematik yaklaşıma sahip, liderlik becerisi kazanmış, entelektüel, çağdaş mezunlar yetiştirmek İstanbul Bilgi Üniversitesi Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı’nın temel amacıdır. Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı, ders programının esnekliği sayesinde farklı alt alanlarda uzmanlaşmış mezunlar yetiştirmeyi ve ülkemizde biyomühendislik alanında her geçen gün artan araştırmacı/uzman çalışan ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

Biyomühendislik Yüksek Lisans programı iki yıllık bir programdır. Program, üç zorunlu ders, seçmeli dersler ve bir lisansüstü semineri olmak üzere toplam dokuz dersten oluşmaktadır.

Program, öğrencilere farklı alanlarda uzmanlaşma imkânı sunmaktadır. Öğrenciler, ilgi alanlarına göre dersler alarak, aşağıda listelenen çeşitli alanlarda uzmanlaşma fırsatı elde edebilmektedir.

 • İmmünoloji ve immünogenetik
 • Kök hücre biyolojisi
 • Gen terapi
 • Sistem biyolojisi
 • Metabolik mühendisliği
 • Kişiselleştirilmiş tıp
 • İlaç yeniden konumlandırma
 • İlaç yan etki tahmini
 • Bilgisayar destekli ilaç tasarımı
 • Biyokimyasal ve organik tepkimelerin modellemesi
 • Hesaplamalı biyokimya
 • Nicel yapı-aktivite ilişkisi
 • Doku mühendisliği ve rejeneratif tıp
 • Kontrollü ilaç salım sistemleri
 • Biyosensörler
 • Protein mühendisliği

Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı’nın eğitim dili İngilizce’dir.

Öğrenim ücreti indirimi ve burs olanakları mülakat esnasında görüşülecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ulucan

Program Direktörü

ozlem.ulucan@bilgi.edu.tr

Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı

Üniversitemiz hakkında daha detaylı bilgi için formu doldurabilir veya Lisansüstü Tanıtım Ofisi ile (graduate@bilgi.edu.tr / 0212 311 7667) iletişime geçebilirsiniz.