etkinlikler

Program Hakkında

İletişim Doktorası, iletişim alanındaki felsefe, teori, araştırma ve uygulamalara ilişkin sağlam bir temel sunar ve “iletişim”in gücünü ve sınır tanımazlığını vurgulamak üzere tasarlanmıştır.

Eleştirel düşüncenin öncülük ettiği ve entelektüel bütünlüğe dayanan program, kültürel, tarihsel ve paradigmatik farklılıklar arasında kültürlerarası, uluslarötesi, transgender yaklaşımları kapsar, öğrenci ve öğretim üyelerini uzmanlık alanlarında çeşitliliğe teşvik eder, geniş bir akademik disiplin yelpazesi içerisinde disiplinlerarası bir yapıya dayanır, çokdisiplinli sorgulama yöntemleri ve çoklu metodoloji kullanan bir araştırma yaklaşımı ile çerçevelenir.

Program, teorik ve kavramsal bilgi, ileri araştırma becerileri, “iletişim” çalışmalarının yanı sıra medya, film, görsel iletişim, kültür, pazarlama ve kurumsal iletişim gibi iletişimin “yakınsayan farklı alt alanlarındaki” akademik becerilerde yetkinlik sunmaktadır.

Öğrenciler, akademik ve tez danışmanlarının rehberliğinde programdaki derslerini planlarlar. Zorunlu ders gereklilikleri, öğrencilere bireysel ilgi ve hedeflerini karşılama esnekliği sağlamak için en aza indirilmiştir.

İletişim Doktorası ders programı, COMM 701 Bilginin Araştırılması, COMM 702 İletişim Kuramları ve COMM 706 Doktora Tez Semineri zorunlu dersleri ile İletişim Doktorası seçmeli derslerinden oluşmaktadır. Derslerin tamamlanmasının ardından öğrenciler yeterlilik sınavına girmekte ve ardından tez önerisi sunarak tez savunmalarını yapmaktadır.

Üniversitemiz hakkında daha detaylı bilgi için formu doldurabilir veya Lisansüstü Tanıtım Ofisi ile (graduate@bilgi.edu.tr / 0212 311 7667) iletişime geçebilirsiniz.