etkinlikler

Program Hakkında

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans programı, insan kaynaklarının temel fonksiyonlarına ve hızla değişen iş ekosistemi içerisinde, kurumları etkileyen güncel kavramlara odaklanmaktadır. Programın temel amacı, değişen çalışma koşullarına yönelik insan kaynakları uygulamaları geliştirebilen ve bu uygulamaların örgütsel çıktılar üzerinde etkilerini değerlendirebilen, entelektüel bilgi ve mesleki becerilerle donatılmış yöneticiler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, öğrenciler hem stratejik insan kaynakları fonksiyonlarını hem de motivasyon, koçluk ve liderlik gibi çalışan odaklı yönetim yaklaşımını kapsayan dersler almaktadırlar.

Öğrenciler toplamda on ders olmak üzere, beş zorunlu ve beş seçmeli dersten oluşan bir müfredata tabidirler. Zorunlu dersler kapsamında işe alım, eğitim ve gelişim, yetenek yönetimi, performans yönetimi ve ücretlendirme gibi temel insan kaynakları dersleri yanında, iş hukuku, stratejik insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış dersleri yer almaktadır. Seçmeli dersler ise öğrencilerin insan kaynakları alanında güncel konuları takip edebilmelerine ve yönetim becerileri geliştirmelerine katkıda bulunmak üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler İnsan Kaynakları Yönetimi alanından ve uzaktan eğitim genel seçmeli ders listesinden ders alabilirler. Genel Seçmeli Dersleri e-MBA Türkçe ve Bankacılık ve Finans Uzaktan Eğitim Programları listelerinden tercih edilebilir.

BİLGİ İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Eğitim) Programı şu yönleriyle öne çıkmaktadır:

 • İnsan Kaynakları Yönetimi alanında uluslararası standartlarda eğitim
 • Alanında uzman güçlü akademik kadro
 • Sektörün deneyimli isimlerinden mentörlük
 • Teori ve pratiğin harmanlandığı ders içerikleri
 • Uluslararası ağlar ve takım çalışması
 • Uzaktan eğitim tecrübesi, gücü ve birikimi

Kimler için BİLGİ e-İKY?

 • İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmak isteyen yönetici ve yönetici adayları
 • Çalışan motivasyonunu ve üretkenliğini arttırmak isteyen firma sahipleri
 • İnsan Kaynakları alanı dışında çalışan ama insan kaynakları fonksiyonlarına hâkim olmak isteyen yönetici ve yönetici adayları
 • Firmalarını kurumsallaştırmayı hedefleyen küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde kariyer yapmak isteyen lisans mezunları

Üniversitemiz hakkında daha detaylı bilgi için formu doldurabilir veya Lisansüstü Tanıtım Ofisi ile (graduate@bilgi.edu.tr / 0212 311 7667) iletişime geçebilirsiniz.