Hakkında

Tarih Yüksek Lisans programı farklı disiplinlerden gelen öğrencilere tarih alanında disiplinlerarası metot ve yaklaşımlardan beslenen özgün araştırmalar yürütebilecekleri sağlam bir akademik temel vermeyi amaçlamaktadır. Program tarih bölümlerinden mezun öğrencilerin yanı sıra sosyal ve beşerî bilimlerin diğer alanlarındaki öğrencilerin de başvurularını kabul etmektedir. . Uluslararası öğrencilerin de katılımına açık olan programın dili İngilizce’dir..

Tarih Yüksek Lisans programı Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’nin kültürel, entelektüel, ekonomik ve toplumsal tarihine odaklanmakta ve ortaçağdan günümüze geniş bir dönemi kapsamaktadır. Kronolojik ve bölgesel bir anlayışla sınırlanmayan bir müfredatı izleyen bölüm öğretim üyeleri toplumsal cinsiyet, sözlü tarih, tarihsel metodoloij,çevre ve hayvan tarihi alanlarında çalışmalar yürütmekte ve yüksek lisans öğrencileriyle farklı alanlarda çalışmaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü önerilen dersler ve araştırma olanaklarıyla özgün bir program sunmaktadır. Program hem derslerde hem de bireysel araştırma projelerinde öğrencilerle birebir çalışmaya dayanan, öğrenci-öğretim üyesi etkileşimini önceliklendirenn bir eğitim anlayışına sahiptir.

Programda çeşitli burs olanakları mevcuttur.