Programın Yapısı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Yüksek Lisans Programı Osmanlı ve Cumhuriyet tarihlerini disiplinlerarası bir perspektiften ve en güncel akademik yaklaşımlar çerçevesinde ele alan bir programdır. Program erken modern Osmanlı tarihinden Cumhuriyet tarihine uzanan bir zaman dilimi kapsamında iktisadi, sosyal, siyasal ve kültürel dönüşümleri dünya tarihi ile olan bağlantıları çerçevesinde incelemektedir. Akademik kadrosunun araştırma konuları arasında toplumsal cinsiyet, hukuk, küreselleşme, tıp, çevre ve hayvanlar gibi başlıklar bulunmaktadır. Program bir yandan öğrencilerle birlikte tarihçiliğin kronolojik ve tematik konularını işlerken, diğer yandan öğrencilerin eleştirel bir yaklaşım geliştirmelerini hedeflemektedir.  Aynı zamanda Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerden derslere davet edilen misafir öğretim üyeleri ile öğrenciler farklı tarihçilik tecrübelerini yakından deneyimleme fırsatı bulmaktadırlar.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Yüksek Lisans Programı Çalışma ve Yoğunlaşma Alanları:

 • Toplumsal Cinsiyet Tarihi
 • Osmanlı Toplumsal Tarihi
 • Osmanlı Hukuk Tarihi
 • Hayvan Tarihi
 • Çevre Tarihi
 • Tıp Tarihi
 • Entelektüel Tarih
 • Düşünce Tarihi
 • Cumhuriyet Tarihi
 • Modern Osmanlı Tarihi
 • Erken Modern Osmanlı Tarihi
 • Küreselleşme Tarihi
 • İktisat Tarihi
 • Tarihsel Sosyoloji
 • Karşılaştırmalı Tarih
 • Tarihyazımı
 • Modern Ortadoğu Tarihi
 • Kültürel Tarih