Çağımızın aşırı rekabetçi ve her gün yenilenen pazarında kalabalıktan ayrışarak etki yaratmak ve müşterilerle değer odaklı, kalıcı ilişkiler kurmak firmalar açısından giderek zorlaşmaktadır. Bu çetin koşullarda müşterilerin kalbini ve aklını kazanarak sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmenin yolu modern pazarlama iletişiminin dinamiklerini anlamaktan geçmektedir.

Pazarlama iletişimi alanı çeşitli sosyal bilim dallarının kuramsal zenginliğini yeni iletişim teknolojileri ve uygulama yöntemleriyle bir araya getiren çok boyutlu bir yapıya sahiptir. Marka Okulu bu çok boyutlu yapıya getirdiği bütünleşik yaklaşımla kuramı ve güncel uygulamaları aynı potada eriterek öğrencilerin pazarlama iletişimi alanında eksiksiz bir birikime sahip olmasını hedeflemektedir. Programın yapısı pazarlama iletişimi alanında kendini geliştirmeyi amaçlayan öğrencilere marka, strateji, araştırma, tüketici davranışları, yaratıcılık, içerik üretimi, medya, ve deneyim tasarımı gibi konularda uzmanlaşma imkanı sağlayan eşsiz bir öğrenim deneyimi oluşturacak şekilde kurgulanmıştır. Bu hedefe ulaşabilmek için Marka Okulu'nun yaratıcı ve dinamik kültüründen, sektör ve akademide öne çıkan isimlerin bir araya gelmesiyle oluşan eğitimci kadromuzdan güç alarak ilerlemekteyiz.

Marka Okulu olarak pazarlama iletişimi alanında yaptığımız bu yolculukta sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Prof. Dr. Burak Özçetin
Program Direktörü