Program Hakkında

Sağlık istatistikleri toplumda diyetle ilgili kronik hastalıkların insidansının giderek arttığını ortaya koymaktadır. Bilimsel araştırma sonuçları bireylerin yaşam tarzının, besin alımı tercihlerinin beslenme ile ilintili kronik hastalıkların önlenmesinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, tıbbi beslenme tedavisi hastalıkların kontrolünde ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinde anahtar rol oynamaktadır.

Beslenme-besinler ve sağlık konusundaki çarpıcı ve hızla güncellenen bilimsel gelişmeler halk, medya, gıda sektörü, ticari kuruluşlar gibi toplumun her kesiminin konuya ilgi, arz ve talebini arttırmaktadır. İletişim araçları ile hızla yayılan besin ve beslenme ile ilişkili bilgilerdeki çelişkiler, yorum ve tavsiye farklılıkları, hastalarda ve çeşitli nedenlerle diyet uygulayan toplumun diğer bireylerinde besin seçimi gibi konularda ciddi bir karmaşa yaratmaktadır. Bu durum, besin-beslenme-sağlık konusundaki bilginin üretilmesi, izlenmesi, seçilmesi, yorumlanması ve halka aktarılması konusunda sorumluluk üstlenmiş olan diyetisyenlerin, kendi donanımlarını kanıta dayalı bilgilerle güçlendirmeleri gerektiğini vurgulamaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans programının amacı; diyetisyenlere ileri beslenme bilgisi kazandırmak, kaliteli bilimsel yayın üretebilme, toplumda insidansı giderek artan hastalıklardan korunma ve tedavi için güncel gelişmeleri takip edebilme, bunlar arasından kanıt değeri taşıyan bilgiyi seçebilme, yorumlayabilme, kendi mesleki uygulamalarına, halka, medyaya ve ticari kuruluşlara (gıda sektörü gibi) en doğru biçimde aktarabilme donanımını kazandırmaktır.

haberler, duyurular

Üniversitemiz hakkında daha detaylı bilgi için formu doldurabilir veya Lisansüstü Tanıtım Ofisi ile (graduate@bilgi.edu.tr / 0212 311 7667) iletişime geçebilirsiniz.