Program Hakkında

Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programı; kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kurumları başta olmak üzere çok çeşitli kuruluş ve yapılarda danışmanlık yapacak stratejik iletişim yöneticilerini yetiştirme vizyonuyla, teorik bilgilerin pratik deneyimle bütünleştiği, dinamik bir öğrenme ortamı sunuyor. Program; medya ilişkileri yönetiminden halkla ilişkilerde etkin yazım ve araştırma/ölçümleme tekniklerine, dijital iletişimden değişim yönetimine uzanan geniş bir alandaki zorunlu dersleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin farklı ve zengin akademik birikimini temsil eden işletme, reklam ve medya gibi programlardan seçmeli derslerle bir araya getiriyor.

Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programı, kurumların iletişim gereksinimlerini yeni iletişim ortamının dinamikleri ile birleştirebilen, çok yönlü düşünebilen, farklı sektörlerin, Türkiye’nin ve dünyanın gündemine hâkim iletişim danışmanları yetiştirmeyi hedefliyor.

Başvuru dönemi boyunca değerlendirme yapılacak ise sınav/mülakat tarihi yerine bunu belirten bir ibare web sitelerine konulacaktır.

Programımızla ilgili Facebook iletişim grubu herkese açıktır. Instagram’da bizi @bilgiprcc hesabından takip edebilirsiniz.