Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Vehbi GÖRGÜLÜ 
(BİLGİ Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programı Direktörü)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve State University of New York tarafından yürütülen dual-degree lisans programını Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanında birincilikle tamamlayan Vehbi Görgülü, University of Westminster’da başladığı yüksek lisans eğitimini, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Programı’nda tamamlamış, Medya ve İletişim Çalışmaları alanındaki doktora çalışmasını ise Galatasaray Üniversitesi’nde yapmıştır.

Sosyal medya ve tüketici, kurumsal liderlik ve popüler kültür üzerine ulusal ve uluslararası birçok yayını bulunan Görgülü, 2017 yılından bu yana Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programı’nın direktörlüğünü yürütmekte, program kapsamında "Kurumsal Liderlik ve Risk Yönetimi" dersini vermektedir. Son kitabı " Kurumsal Liderlik ve Risk Yönetimi ", Kırmızı Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Görgülü, aynı zamanda İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısıdır.


Dr. Öğretim Üyesi Bârika GÖNCÜ
(BİLGİ İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Başkanı)

Üniversitemizin tam zamanlı öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Barika Göncü, yüksek lisans programımızda “Stratejik İtibar Yönetimi” dersini veriyor. Uzun yıllardır İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin akademik kadrosunda yer alan ve International Public Relations Association, International Association of Business Communicators ve Public Relations Society of America derneklerinin üyesi olan Göncü, aynı zamanda Türkiye Halkla İlişkiler Derneği ve İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği’nin yönetim kurulunda yer alıyor. Göncü, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Başkanıdır.


Doç. Dr. Başak UÇANOK TAN
(BİLGİ İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi)

Başak Uçanok Tan lisans eğitimini Başkent Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Mezuniyetini takiben İngiltere’deki Sunley Yönetim Araştırmaları Merkezi bursu ile Northampton Üniversitesi’nde Uluslararası Yönetim alanında yüksek lisans yapmıştır. Master tezinde finansal krizlerde işten çıkarmaların, çalışanlar üzerindeki psikolojik etkilerini araştırmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde akademik çalışmalarına devam eden Başak Uçanok Tan, 2008 yılında KOBİ’lerde örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine yazdığı tez ile doktor unvanını almış ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak atanmıştır. Akademik çalışmaları ağırlıklı olarak mikro örgütsel davranış alanına odaklanmış olup değerler, örgütsel vatandaşlık, bağlılık, yabancılaşma, liderlik ve işbirliği gibi örgütsel olguların dinamiklerini anlamaya yöneliktir. 2010-2012 yılları arasında Halkla İlişkiler program koordinatörü olarak görev yapmış ve 2018’de doçent unvanını almıştır.


Prof. Dr. Erkan SAKA
(BİLGİ Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Başkanı)

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyoloji alanında tamamlayan Erkan Saka, antrolopoji üzerine doktorasını Amerika Birleşik Devletleri’nde Rice University’de tamamlamıştır. Ulusal ve uluslararası birçok yayını bulunan Erkan Saka’nın temel çalışma alanları arasında yeni medya teknolojileri, dijital kültürler ve dijital antropoloji yer alıyor.


Dr. Zehra GÜNGÖR
(STAGE İletişim Danışmanlığı Başkanı)

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde “Halkla İlişkiler’de Toplam Kalite Yönetimi” konulu yüksek lisansını yaptı. Aynı üniversitede “Diplomaside İletişim Yönetiminin Uygulanması” konulu doktora tezini tamamlayarak iletişim doktoru ünvanını aldı. Gazeteciliğe 1982’de Cumhuriyet Gazetesi’nde stajyer olarak başladı. Günaydın (muhabir), İstanbul Yeni Asır (editör), Ekonomik Bülten (haber müdürü), Milliyet (ekonomi köşe yazarı) gazetelerinde çalıştı. Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün bursunu kazanarak 1987’de New York’ta bir yıl süreyle gazetecilik stajı yaptı. McGraw – Hill Grubu yayınlarında (Business Week, Securities International, Construction Week, Oil Gram News/Price, Aviation Week, Global Alert, vd.) muhabir ve editör olarak çalıştı. Japon Dışişleri Bakanlığı’nın bursuyla 1997’de Japonya’da Japon ekonomisi ve medyasıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1996’da en iyi röportaj ödülünü, 1998’de en iyi seri röportaj ödülünü, 1999’da röportaj dalında yılın gazetecisi ödülünü aldı. 2000’de ilk anı-roman kitabı “Yasak Ülke” yayınlandı.

1999 yılında STAGE İletişim Danışmanlığı (www.stagepr.com) Şirketini kurdu. Halen şirketin yöneticiliğini yapıyor. 2008 yılında da organizasyon ve gıda ağırlıklı faaliyet gösteren Dokuz Organizasyon ve Gıda şirketini kurdu. ZehraGungorConsultancy markası altında da 2014’ten bu yana iletişim, pazarlama, kriz ve medya eğitimleri olmak üzere iletişim ve alt dallarıyla ilgili şirketlere eğitim ve konferanslar veriyor.

Dünyanın en eski ve en büyük halkla ilişkiler örgütü, International Public Relations Association, IPRA’nın 2014 Dünya Başkanlığı’nı yaptı. 2015’te Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER’in ikinci kez yönetimine girdi ve başkan yardımcısı olarak görevini sürdürüyor.


Doç. Dr. Zeynep ÖZARSLAN
(Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi)

İletişim Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olan ve Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Doç. Dr. Zeynep Özarslan, 1998’den günümüze çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde, lisans ve yüksek lisans seviyelerinde film ve medya çalışmaları dersleri vermiştir. “Sayısal Eşitsizlikler ve Gazeteciliğin Geleceği” kitabının editörlerinden olan Özarslan, aynı zamanda “Söylem ve İdeoloji”, “İntihar Üzerine”, “Panoptikon: Gözün İktidarı” kitabının çevirmenlerinden ve editörlerindendir. “Sinema Kuramları I ve II” ve “COVID-19 Pandemi Sürecinde Sosyal Medyada Nefret Söylemi Raporu”, Özarslan’ın bireysel olarak editörlüğünü üstlendiği güncel çalışmalardır. Özarslan’ın çalışma alanları arasında iletişim sosyolojisi ve yeni medya ve film çalışmaları yer almaktadır.


Dr. Öykü GÜL ÖZDEN
(BİLGİ Halkla İlişkiler Programı Öğretim Görevlisi)

Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Öykü Gül Özden, doktor unvanını İstanbul Üniversitesi’nden almıştır. Kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal itibar alanındaki çalışmaları birçok ulusal ve uluslararası kitabevi tarafından yayımlanan Dr. Öykü Gül Özden, aynı zamanda “Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Halkla İlişkiler El Kitabı”nın yazarıdır.