Programın Yapısı

Teknolojide Girişimcilik ve İnovasyon Yüksek Lisans Programı’nın hedefleri aşağıdaki gibidir:

  • Yenilikçi iş fırsatlarını saptayabilecek ve bu fırsatları yeni iş fikirleri geliştirme ve teknoloji alanında bir iş kurma bakımından çeşitli sektörlerde kullanabilecek potansiyel girişimciler yetiştirmek,
  • İnovasyon ve girişimcilik alanındaki yeni teknolojilerin önemini aktarmak ve böylece girişimcilerin inovasyonlara yönelik farkındalık ve motivasyonlarını artırmak,
  • Girişimcilik sürecindeki fikir üretme, büyüme, yatırımcıları ikna etme, finansal kaynak bulma, şirketleşme, reklamcılık ve pazarlama tekniklerini öğretmek,
  • Girişimcilik ve inovasyon alanında en yeni teorik, uygulamalı ve bilgisayar temelli araçların kullanımına ilişkin donanım kazandırmak,
  • Bağımsız ya da kurum içi girişimciler yetiştirmek.

Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan bu üç dönemlik programdan mezun olan öğrenciler, teknoloji alanında ileri düzey girişimcilik ve inovasyon bilgisine ve becerilerine sahip olacak. Programda derslerin yanı sıra vaka çalışmaları, gerçek hayattan projeler, seminerler ve ekip çalışmaları yer alıyor.

Öğrencilerin mezun olmak için altı zorunlu dersi ve dört seçmeli dersi başarıyla tamamlamaları ve girişim fikirlerine yönelik ticarileştirme planı içeren bir final projesi teslim etmeleri gerekir. Bu final projesi saha yarışması formatında bir yatırım panelinde sunulacaktır.