Basım ve Yayın Teknolojileri

program hakkında

Modern yaşamın oluşmasına ve toplumların gelişmesine hız kazandıran matbaa, görsel iletişimin ve dijital teknolojinin de katkısıyla, bilginin çoğaltılmasını ve büyük kitlelere ulaştırılmasını sağlamış bu bağlamda yayıncılık olgusu da toplumsal gelişim için büyük önem kazanmıştır. Yayıncılık, yıllar içerisinde görsel ve yazılı iletişimde dergi, kitap, gazete, afiş, broşür, vb. birçok basım alanlarını ve farklı baskı çeşitlerini de içine alacak şekilde büyümüştür. Çağın gerekliliklerine her geçen gün yeni cevaplar veren teknolojik gelişmeler, beraberinde “basım yayın” alanında da teknik bilgiye ve uygulama becerisine sahip bireylere gereksinim duyulmasına neden olmuştur.

Basım ve Yayın Teknolojileri Programı'nın bu gereksinim doğrultusundaki amacı, basım sektörünün ihtiyaç duyduğu teknik bilgiye sahip, teknolojik gelişmelerden ve güncel uygulamalardan haberdar; baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası departmanlarında görev alabilecek teknik elemanlar yetiştirmektir. Uygulamaya ve üretime öncelik veren bir eğitim anlayışı çerçevesinde tasarlanan ders programı, teorik altyapı ile de öğrencilerinin entelektüel seviyelerini yükseltmek ve ayrıcalıklı bir eğitimle farklı bir donanıma sahip olmalarını amaçlamaktadır. Basım ve Yayın Teknolojileri Önlisans Programı mezunları, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilirler ve medyanın -televizyon, gazete, internet ve radyo gibi- her alanında aktif görev yapabilecek seviyeye ulaşırlar.

Basım ve Yayın Teknolojileri mezunları Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İstanbul Bilgi Üniversitesi ya da diğer üniversitelerin Basım ve Yayın, Fotoğraf ve Video, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Reklamcılık ve benzeri alanlarla ilgili lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler. Profesyonel iş yaşamında çalışmayı tercih edenler, yayıncılık sektörünün her alanında çalışma imkânı bulabilirler. Basım ve Yayın Teknolojileri mezunlarının iş alanlarından bazıları şunlardır:

  • Matbaalar ve Basımevleri
  • Darphaneler
  • Reklam Ajansları
  • Radyo ve Televizyon Kanalları
  • Gazeteler ve diğer Yayıncılık Şirketleri
  • Medya ve İletişim Şirketleri
  • İnternet Yayıncılığı ve Tasarım Şirketleri

* Programın öğrenim dili Türkçe'dir.