Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü

bölüm hakkında

Bölüm Başkanı Ayşegül Kaplan Bağcık

İletişim dünyası her geçen gün geleneksel kalıplarını değiştirip yeni mecralarla yoluna devam ediyor. Bu nedenle Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü öğrencileri simülasyon ile değil gerçek ortamlarda, gerçek ürünlerle, zamanın koşullarıyla üretim yaparak öğreniyor. Öğrenciler ders içinde ya da haricindeki çalışmalarda muhabir, editör, yönetmen, yapımcı olarak farklı projelerde görev alarak medya sektörü içinde yenilik yapabilecekleri, yeni kariyer yaratabilecekleri ortamları birebir deneyimle fırsatı yakalıyor.

Kendi içinde iki ayrı programdan oluşan bölüm, Radyo ve Televizyon Programcılığı ile Fotoğrafçılık ve Kameramanlık alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere hitap etmektedir. Günümüzde teori ve pratiğin içiçe geçtiği bir alan olan iletişim her iki konuda da uzmanlık gerektiriyor. O nedenle bölüm, fotoğraf ve kamera tekniği alanlarında çalışacak yeni teknolojilere ve güncel gelişmelere hakim öğrenciler yetiştirmenin yanında, teorik ve kuramsal dersler ile desteklenen ders programları ile sadece teknik eleman yetiştirmenin ötesinde profesyonel iletişimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.