İnşaat Teknolojisi (2. Öğretim)

program hakkında

İnşaat sektörü kendisiyle birlikte birçok sektörde iş hacmini geliştirdiği için bütün ekonomilerde lokomotif sektör olarak tanımlanır. Dolayısıyla inşaat sektörü ekonomik büyüme, ihracat, istihdam ve mikro boyuttaki birçok ekonomik büyüklükte etken rol oynamaktadır.

İnşaat Teknolojisi Programı’nın amacı, sektörün ihtiyaç ve gelişmelerine cevap verecek şekilde inşaat konusunda bilgili, inşaat işleme makine ve ekipmanlarının bakımı ile onarımını yapabilecek, inşaat yönetmelik ve mevzuatını uygulayabilecek, inşaat laboratuvarlarında kalite ve kontrol yapabilecek mezunlar yetiştirmektir.