İnşaat Bölümü

haberler, duyurular

bölüm hakkında

Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Eda Eraydın

Tarihin ilk bilim dallarından olan inşaat, zaman içerisinde gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve şehirleşme gibi faktörlerin etkisiyle günümüzde oldukça önemli bir yer tutar.  Yaşanan bu hızlı gelişmeler, insanoğlu var olduğu sürece de yerini koruyacaktır. İnşaat bilimleri de bu hızlı gelişmelerden etkilenerek eğitiminde yöntem, araç ve nitelik bakımından değişime gereksinim duymuştur.  Fiziksel problemleri matematikten faydalanarak çözümlemeye yönelen bu bilim dalı, bilişim teknolojilerindeki gelişmeyle bilgisayar kullanımının ağırlıklı olduğu bir alan haline gelmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnşaat Bölümü’ne bağlı İnşaat Teknolojisi Önlisans Programı, bu doğrultuda, bilgisayarların tasarım, hesaplama, simülasyon amaçlarıyla kullanımı üzerine yoğunlaşan, aynı zamanda fizik ve matematiğin de temellerini öğreten, mezun adaylarını sektöre ve rekabete hazırlamak üzere temel derslerde inşaat biliminin özünden ayrılmayıp, mesleki derslerde bilgisayar uygulamalarına ağırlık veren bir program olarak tasarlanmıştır. Program, inşaat bilimlerinin temel kaygılarını göz önünde bulundurup, araştırmaya dayalı bilgi üreterek topluma hizmet veren, yaratıcı, kendine güvenen, teknolojideki gelişmeleri yakından takip edip kullanabilen, mesleğini bilimsel ve etik kurallara göre uygulayan, insani değerlere sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.