E-Ticaret ve Pazarlama

program hakkında

Günümüz dünyasında, hızla gelişen teknolojiye bağlı olarak mal ve hizmet üreten kurumların tüketici ve müşterileri ile bir araya geldikleri pazar ortamları elektronik forma dönüşmüştür. Dijitalleşen rekabet ortamının gereksinimlerini karşılamak üzere iletişim modelleri ve pazarlama stratejileri de çevrimiçi süreçlere uyumlu hale gelmiştir.

Değişen piyasa koşullarında müşteri odaklı olarak alanında söz sahibi olmaya çalışan kurumlar; hedef kitleleri ile doğru zamanda, etkileşimli ve kullanıcı dostu pazarlama iletişimi kurabilmek için dijital kanalları etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya çalışmaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Önlisans Programı, elektronikleşen dünyada, iş süreçlerine hâkim ve ilgili süreçleri yönetebilecek; dijital iletişim ve pazarlama konularında tasarım bilgisine ve teknik bilgiye sahip; alanında donanımlı ve yetkin mezunlar yetiştirmek ve Türkiye’de bu alandaki ihtiyacı karşılamaya katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.