Hakkında

Bilgisayar Bilimleri temel olarak nelerin hesaplanabileceği ve bu hesaplamanın nasıl yapılabileceğini inceleyen bir bilim alanıdır. Bunun yanı sıra son yıllarda artık hayatımızın her yanını kuşatan bilgisayarların kullanımı konusunda ve programlama becerisi edinmede teorik bir temel oluşturmayı sağlamak amacındadır.

Bilgisayar Bilimi öğreniminde temel felsefemiz, öğrencilerimize güçlü bir kuramsal altyapı kazandırmak, seçkin bilgisayar bilimcilerinin ortaya koydukları şaşırtıcı teorik sonuçları anlam

alarına yardımcı olmaktır. Kuramsal temel, bir problem ve beraberinde çözümünü genel ve soyut bir çerçevede ele alıp üzerinde düşünebilme becerileri edinmeye katkı yapmayı sağlar. Bu beceriler sayesindedir ki, öğrencilerimizin bilgisayar kullanımı ve programlama ekseninde çok daha etkin pratik uygulama geliştiricisi kimliğine sahip olacaklarını söylemek mümkündür.

Programın dört kritik hedefi bulunmaktadır. Bunlar, (1) öğrencilerimizin öğrenimleri sırasında her düzeyde araştırma yapabilmelerini sağlamak, bu yönde onları güçlü bir şekilde teşvik etmek, onlara özgüven aşılamak, (2) takım ruhuyla çalışma konusunda beceriler geliştirmek, örneğin bu kapsamda derslerimizde pek çok grup projeleri verilmektedir, (3) bölümün aktif olarak katıldığı ve/veya danışmanlık hizmeti verdiği TÜBİTAK ve/veya Avrupa Komisyonunca desteklenen projelerde öğrencilerimizin de etkin olarak yer almalarını sağlamak, (4) mezun olduklarında toplumda çok farklı istihdam alanlarında çalışmak üzere yetişen öğrencilerimizin karşılaşabilecekleri çeşitli yazılım geliştirme taleplerinin kaçınılmaz olarak içerdiği sosyal boyut nedeniyle onları sosyal ve kültürel bilimler temelinde de hazırlamak olarak kısaca ifade edilebilir.

*Program bu akademik dönemde öğrenci almayacaktır.