Program Yapısı

Uluslararası derinlikte bir eğitim verilen Bilgisayar Bilimleri Programı’nda dersler dört ana kategoride yürütülmektedir. Başlangıçta, bilgisayar bilimleri için gerekli matematik temelin yer aldığı ayrık matematik, mantık ve hesaplama kuramı gibi dersler verilmektedir. İkinci grupta, bilgisayar biliminin özü niteliğindeki programlama kuramı içerikli dersler vardır. Bilgisayarların uygulamada kullanımı, pratik programlama becerileri ve program geliştirme yönetimi gibi konuların incelendiği dersler üçüncü gruptadır. Son grupta ise, bilgisayarların etkin olarak kullanıldığı kontrol sistemleri, yapay zeka uygulamaları, paralel ve dağıtık sistemler alanlarında kuramsal ve uygulamalı konuları işleyen dersler yer almaktadır.

Derslerin büyük çoğunluğu proje ağırlıklıdır. Projelerde çeşitli programlama dilleri, veritabanları ve işletim sistemleri kullanılabilmektedir. Bu esneklik sayesinde öğrencilerin tek tip özel bir program dili, veritabanı ya da işletim sistemine yani tek bir ürün geliştiricisine bağımlı olmaları gerekmemektedir.

Zengin bir donanım altyapısı bulunan Bilgisayar Bilimleri Bölümü, kendi öğrencilerinin kullanımına yönelik altı laboratuvara sahiptir.

Öğrenciler, program çatısı altında Dolapdere Kampüsü’nde faaliyet gösteren ve Türkiye’deki önemli firmaların bilgisayar sistemlerinde kullanılan projeler geliştiren IBM İleri Araştırmalar Merkezi (CAS) aracılığıyla akademik ve teknolojik açıdan önemli projelerde yer alma fırsatı bulmaktadır. Program öğrencileri, Erasmus Programı kapsamında Danimarka, İsveç, Avusturya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerdeki seçkin üniversitelerle yapılan işbirliği anlaşmaları çerçevesinde, öğrenimlerinin bir ya da iki dönemini bu üniversitelerden birinde geçirebilmektedir.