Bilgisayar Bilimleri Bölümü *

etkinlikler

bölüm hakkında

Bilgisayar Bilimleri temel olarak nelerin hesaplanabileceği ve bu hesaplamanın nasıl yapılabileceğini inceleyen bir bilim alanıdır. Bunun yanı sıra son yıllarda artık hayatımızın her yanını kuşatan bilgisayarların kullanımı konusunda ve programlama becerisi edinmede teorik bir temel oluşturmayı sağlamak amacındadır.

Bilgisayar Bilimi öğreniminde temel felsefemiz, öğrencilerimize güçlü bir kuramsal altyapı kazandırmak, seçkin bilgisayar bilimcilerinin ortaya koydukları şaşırtıcı teorik sonuçları anlam

alarına yardımcı olmaktır. Kuramsal temel, bir problem ve beraberinde çözümünü genel ve soyut bir çerçevede ele alıp üzerinde düşünebilme becerileri edinmeye katkı yapmayı sağlar. Bu beceriler sayesindedir ki, öğrencilerimizin bilgisayar kullanımı ve programlama ekseninde çok daha etkin pratik uygulama geliştiricisi kimliğine sahip olacaklarını söylemek mümkündür.