İnşaat Mühendisliği Bölümü

haberler, duyurular

etkinlikler

bölüm hakkında

En eski mühendislik dallarından biri olan inşaat mühendisliği, gelişen teknoloji, yeni kitle iletişim araçları, hızlı nüfus artışı, kentleşme gibi etmenlerin etkisiyle günümüzde oldukça önemli bir yer tutar.  Yaşanan bu hızlı gelişmeler, inşaat mühendisliği eğitiminde yöntem, araç, nitelik bakımından değişimi gerekli kılmıştır.  Fiziksel problemleri matematikten yararlanarak çözümlemeye yönelen inşaat mühendisliği, bilişim teknolojilerindeki gelişmeyle bilgisayar kullanımının ağırlıklı olduğu bir bilim dalına dönüşmüştür.

Bölümümüz, dünyanın en güzel kenti olan İstanbul’un en güzel kampüsünde santral istanbul’da (Eyüp) yer almaktadır. Dünyanın en eski mühendisliğinin bölüm başkanı olmaktan sevinçliyim. Kampüs içinde yer alan elektrik santralının oturduğu betonarme çerçeveler, Osmanlı döneminde yapılmış olup, yurdumuzdaki betonarmenin ilk uygulamalarından biridir. santral istanbul, Sultan Reşad döneminde İstanbul’a ilk elektriği vermesinden ötürü çok önemli olup, bu kampüs içinde yer almaktadır.