Hakkında

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Perihan Güner

Hemşirelik sağlık sektörünün en önemli bölümlerinden birisidir. Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yardım eden, hastalık halinde bütüncül bir yaklaşımla iyileştirme ve rehabilite etmeye yönelik sağlık bakımı veren bir meslek grubudur.

Hemşirelik Bölümü’nün amacı, öncelikle birey ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirme amacıyla çalışan, hastalık durumunda hemşirelik bakımını kanıta dayalı uygulamalar ışığında planlayabilen, uygulayabilen, değerlendirebilen, eleştirel düşünen, akademik üstünlük ve araştırma öğelerini birleştiren hemşire yetiştirmektir.

Mezunlarımız, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti veren bütün kuruluşlarda, kamuya ve özel sektöre ait hastanelerde, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında, okullarda, işyeri sağlık birimlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, yaşlı bakımevlerinde ve rehabilitasyon merkezlerinde hemşire olarak görev alabilirler. Mezuniyet sonrası, lisansüstü eğitimlerine devam ederek bilim uzmanlığı, doktora dereceleri alabilmekte ve üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilmektedirler.