Program Yapısı

Hemşirelik Lisans Programı, öğrencilerine hemşireliğin temel ilkeleri üzerine kurulmuş güncel bir eğitim sunarak sağlık ve bakım kavramlarına hakim; aldığı eğitimi en iyi şekilde uygulamaya geçirebilecek öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Hemşirelik bölümü; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi, bakımı ve tedavisinden sorumlu hemşireler yetiştirmektedir. Eğitim süresince öğrenciler, teorik derslerin yanısıra donanımlı laboratuvarlarda simülatörler eşliğinde el becerisini arttıracak, ayrıca klinik uygulamalar da yapabileceklerdir.