Vizyon ve Misyon

Vizyon

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nün vizyonu, eleştirel düşünme becerisi gelişmiş, güçlü bir donanıma sahip, özgürlükçü, yaratıcı, öğrenmeye istekli, içinde bulunduğu topluma duyarlı ve öncelikli tercih edilen hemşireler yetiştirmek ve sağlığın korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine akademik kadrosu ve öğrencileri ile önderlik eden bir bölüm olmaktır.

Misyon

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nün misyonu, sağlıklı bir toplum yaratılmasına katkıda bulunmak için bilimsel düşünmeyi rehber edinmiş, ahlaki değerlere sahip, etkili iletişim ve iş birliği kurabilen, problem çözme becerisi gelişmiş, kendisine ve içinde yaşadığı topluma duyarlı hemşireler yetiştirmektir.