Sağlık Yönetimi Bölümü *

haberler, duyurular

etkinlikler

bölüm hakkında

Dünyada ve Türkiye’de yürütülen sağlık reformları ve sağlık sektöründeki gelişmeler, ülkelerin sağlık kurumları yönetimi mezunlarına giderek artan oranda ihtiyaç duyulacağını ortaya çıkarmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nün amacı, sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip, uluslararası nitelikte sağlık kurumları yöneticilerini yetiştirmek ve sağlık kurumları yönetimi alanında yürütülecek araştırmalarla, bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

Sağlık Yönetimi Bölümü, sağlık kurumlarının yönetiminde, derin bilgiye sahip, nitelikli personeller yetiştirerek kurumların hizmet kalitesinin artırılmasına, daha iyi ve etkin hizmet sunulmasına katkıda bulunulacaktır.


* Bölüme bağlı lisans programına yeni akademik dönemde öğrenci alınmayacaktır.