Bilgisayar Laboratuvarı

Hakkında

48 m2’lik alanda yer alan 30 adet bilgisayar üzerinde kurulu, aşağıda bilgileri yer alan programlar ile uygulama çalışmalarının yapıldığı laboratuvardır.

Muhasebe (I) Temel Muhasebe Eğitimi, öğrencilerin temel muhasebe uygulamaları yapabilmeleri için düzenlenmiş paket muhasebe programıdır. Öğrencilerin temel muhasebe bilgilerini teorik ve uygulamalı olarak kazanabilecekleri laboratuvardır. Muhasebenin temel kavramlarını, muhasebenin fonksiyonlarını teorik olarak öğrenecekler ve zamanda Tek Düzen Hesap Planını uygulamalı olarak paket program üzerinde becerilerini geliştireceklerdir.

Muhasebe (II) İleri Düzey Muhasebe Eğitimi, öğrencilerin ileri düzey paket muhasebe uygulamalarını gerçek iş yaşamında kullanabilme becerilerini geliştirebilecekleri bir programdır. Öğrencilerin muhasebe paket programı üzerinde gerçek iş hayatında düzenlemiş senaryolar üzerinde paket program ile becerilerini geliştirebileceklerdir.

Sağlık Kurumlarında Muhasebe Uygulamaları programı ile öğrenciler sağlık kurumlarında kullanabilecekleri ileri düzey “Sağlık Sistemi Paket” programı üzerinde gerçek iş hayatında kullanabilme becerilerini geliştirirler. Aynı zamanda, öğrencilerin iş yaşamlarında hastanelerde kullanabilecekleri tüm sistemi içeren uygulama laboratuvarıdır. Öğrenciler tüm sağlık sisteminde hasta girişlerinden, hastaların çıkışlarını içeren tüm sistemi tanıyabilecekleri paket programdır. Sağlık sisteminde hastaların kayıtları, sağlık personellerinin kayıtları, sağlık hizmetlerinin takibi, muhasebeye aktarılacak bilgiler, muhasebeleştirme, zorunlu olarak yasal süre içinde devlete bildirilecek bilgilerin formlarını ve tüm sistemi içeren paket programdır. Paket program üzerinde öğrencilerin uygulamalı olarak becerilerini geliştirebilecekleri iş yaşamına hazırlayan bir laboratuvardır.