Acil Durum ve Afet Yönetimi *

program hakkında

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal ve insan kaynaklı acil durum ve afetler artış göstermektedir. Gerçekleşen tüm acil durum ve afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında risk ve zarar azaltılması çalışmaları ile yönetimi çalışmalarında nitelikli uzmanlara ihtiyaç  da artmaktadır.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı, öğrencilerine genel acil durum ve afet yönetimi eğitimi verirken onları çözüm üretici ve iletişim becerileri güçlü afet öncesi planlama, acil durumlarda güvenlik, tahliye konularında ve yasal uygulamalarda başarılı uzmanlar olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı mezunları İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, bu müdürlüklere bağlı birimler, bakanlıklar ve itfaiye teşkilatlarında, resmi ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı mezunları, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile çeşitli üniversitelerin Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri programlarına geçiş yaparak eğitimlerini devam ettirebilirler.

Programın öğretim dili Türkçe’dir.

* Program bu akademik dönemde öğrenci almayacaktır.