Program Yapısı

Psikoloji bilimsel araştırmalar yaparak insan duygu, düşünce ve davranışları ile ilgili daha kapsamlı bilgi sahibi olmayı ve bu bilgileri insan hayatındaki sorunları çözmek üzere uygulamayı içeren kapsamlı ve dinamik bir disiplindir. 

Psikoloji Lisans Programı'nın amacı, bir yandan psikolojinin çeşitli kuram ve yöntemlerini, araştırma ve uygulama alanlarını tanıtırken, bir yandan da komşu sosyal ve beşeri bilimlerde sağlam bir temel oluşturmaktır. Eğitim programımız öğrencilerimizi psikolojinin belli başlı kuramları, yöntemleri ve uygulama alanları hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı ve esnek bir müfredata dayanmaktadır. 

Birinci yılda amacımız, öğrencilerimize psikolojinin bazı temel sorunsalları çerçevesinde komşu sosyal ve beşeri bilimler alanlarında disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak, aynı zamanda bilimsel ve eleştirel düşünme ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmektir. 

İkinci yıldan itibaren, öğrenciler istatistik, araştırma yöntemleri, deneysel psikoloji, psikolojide ölçme ve değerlendirme ve psikolojide tarihsel ve çağdaş perspektifler gibi az sayıda zorunlu psikoloji dersi alırlar. Zorunlu bölüm derslerinin yanı sıra, dört farklı psikoloji seçimli listesinden de belirli sayıda ders alırlar. Bu dersler ikinci sınıfta daha çok sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, kişilik psikolojisi, öğrenme psikolojisi, bilişsel psikoloji gibi alanın temel alt dallarını tanıtan dersler olur. Son iki yılda ise, öğrenciler klinik psikoloji, sağlık psikolojisi, toplumsal cinsiyet psikolojisi ve örgütsel psikoloji gibi psikolojinin uzmanlaşma alanlarında seçimli dersler alırlar. 

Üçüncü sınıf öğrencilerimiz, değişim programından yararlanarak bir dönem veya tüm bir akademik yılı anlaşmalı olduğumuz Avrupa, Amerika, Kanada ve Japonya’nın önde gelen üniversitelerinden birinde değişim öğrencisi olarak geçirebilirler.  

Dördüncü sınıf öğrencilerimiz, ayrıca bölüm öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin de yardımıyla bir araştırma projesi yürütebilir ve bu çalışmalarını bitirme tezi olarak sunabilirler. Bitirme tezlerini ve diğer dersler için hazırladıkları projeleri ileride bir lisansüstü programına başvururken veya iş ararken, araştırma becerilerinin bir somut örneği olarak sunabilirler. 

Öğrencilerimiz bu dört yıl boyunca yine bölüm öğretim üye ve araştırma görevlilerinin desteklediği gönüllü projelerde çalışabilirler. 

Psikoloji öğrencileri insan ve insan ilişkilerine özel bir bakış açısı kazanırken, bu konulara disiplinlerarası bir anlayışla yaklaşmayı da öğrenirler. Öğrenciler programda geçirdikleri dört yıl boyunca komşu sosyal ve beşeri bilimlerden sosyoloji, iktisat, siyaset bilimi ve felsefe gibi alanlarda belirli sayıda ders alarak ve tercihleri doğrultusunda üniversitenin sosyoloji, işletme, reklamcılık, halkla ilişkiler, uluslararası ilişkiler gibi bölümlerinden hem bilgi ve uzmanlık alanlarını genişletebilirler hem de analiz ve sentez yapma becerilerini geliştirirler. Hatta, eğitimlerini bu alanlardan birinde daha yoğunlaştırarak çift ana dalda mezun olma veya bu alanda yan dal yapma şansı elde edebilirler.

Mezuniyet için alınması gereken dersler ve sayıları için tıklayın.

Önkoşul, Kısıt, İzin gerektiren dersler için tıklayın.

Çift Ana Dal ve Bölüm Değişikliği 2013-2014 Akademik Yılı güz döneminden itibaren 1. sınıfa yeni kayıt olacak öğrencilerden; Psikoloji Bölümü ile Çift Ana Dal yapmak ve/veya Bölüm Değişikliği yaparak Psikoloji Bölümü’ne geçmek isteyen öğrencilerin; PSY 103 dersi dışında herhangi 2 Psikoloji dersini alıp en az B notu ile geçmiş olması gerekmektedir. Hangi derslerin bu amaç ile alınmasının uygun olacağı bilgisi, her kayıt dönemi öncesinde Psikoloji Bölüm Başkanı'nın ofis kapısındaki yazıda duyurulur.

Kariyer Olanakları
Psikoloji mezunları için kariyer olanakları çok çeşitlidir. Psikoloji Bölümü mezunları aldıkları eğitimi hayatın her alanında kullanma şansına sahip. 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan mezunlarımız ilgi alanlarına göre, insan kaynakları, reklam, kamuoyu ve pazar araştırma şirketleri, özel eğitim kurumlarında, sağlık kuruluşları, psikolojik danışma merkezleri gibi çok çeşitli alan ve kurumlarda çalışabilirler. Lisansüstü öğretmenlik sertifikası ile okullarda psikoloji öğretmenliği yapabilirler. Kariyer opsiyonlarını artırmak isteyen mezunlar, Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Örgüt/Endüstri Psikolojisi, Adli Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Trafik Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi veya Gelişim Psikolojisi dallarında yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek uzmanlıkları doğrultusunda uygulamalı alanlarda çalışabilir veya akademik kariyer yapabilirler. 

Program’da Hedeflenen Yetkinlikler

  • Psikolojideki temel kuramsal yaklaşımları, yöntemleri, uygulama alanlarını ve kalıcı sorunsalları bilmek ve tartışabilmek
  • Alanın gerektirdiği veritabanlarını kullanmak dahil olmak üzere bilimsel araştırma yapma, raporlama ve değerlendirme süreci ile ilgili beceri kazanmak
  • Psikoloji disiplinini daha geniş sosyal ve beşeri bilimler ile ilişkilendirebilmek
  • İnsanı ilgilendiren konulara sorgulayıcı, analitik ve disiplinlerarası bir yaklaşım geliştirmek
  • Bilgiyi, araştırma becerilerini ve analitik yetenekleri çeşitli kişisel, toplumsal ve toplumlararası sorunların çözümüne yönelik uygulayabilmek
  • Psikoloji bilgisini sözel ve yazılı olarak ifade edebilmek ve İngilizceyi iyi derecede kullanabilmek
  • Mezuniyet sonrasında yüksek lisans yapabilmek için sağlam bir temel edinmek