Hakkında

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ümit Akırmak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne hoş geldiniz! “Bölüm olarak çok şanslıyız” diyerek başlamak isterim. 1997 yılında kurulan lisans programı öğrencilerimizin hemen hepsi Psikoloji okumayı çok istedikleri için ve bu seçimi bilinçli bir şekilde yapmış olarak geliyorlar. Giderek çeşitlenen yüksek lisans programlarımız da bölümümüze ilgiyi arttırmaktadır. 2005 yılından beri alanındaki en saygın programlar arasında yer alan Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programımız, bu alanda çalışmak için gereken en iyi donanımı alan uzman psikologlar yetiştirmektedir; program 2012-2013 akademik yılı itibarı ile çocuk-ergen terapisi alanında da yetkinlik kazandıracak ve bu açıdan Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecektir. 2011 yılında ABD’deki Alliant International University ile ortaklaşa yürütmek üzere başlattığımız Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programımız ise ülkemizde bu alanda yetişmiş uzman eksikliğini giderme yönünde önemli bir katkı yapmakta ve mezunlara İstanbul Bilgi Üniversite’sinden yüksek lisans derecesi almanın yanı sıra Alliant University’den de bir sertifika alma olanağı sunmaktadır.

Psikoloji, bilimsel araştırmalar yaparak insanın duygu, düşünce ve davranışlarıyla ilgili daha kapsamlı bilgi sahibi olmayı ve bu bilgileri insan hayatındaki sorunları çözmek üzere uygulamayı içeren kapsamlı ve dinamik bir disiplindir. Dolayısıyla, psikolojinin açılımları çok geniş bir yelpazede yer alır. Psikolojik süreçleri bir taraftan toplumsal dinamiklere, bir taraftan da beyin faaliyetlerine bağlamak mümkündür. Örneğin ön yargılar ve ayrımcılık bir yandan sosyal psikologlar tarafından toplumsal ilişkiler bağlamında araştırılırken, bir yandan da sinir bilimciler tarafından laboratuvar ortamında yeni teknolojilerle incelenmektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak amacımız, öğrencilerimize günümüz insan biliminin çok yönlü olarak tartışılabildiği bir ortam sunmak ve psikolojinin kuramlarını, araştırma ve uygulama alanlarını tanıtmaktır. Psikoloji gerek bilim dalı olarak, gerekse meslek olarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla gelişmektedir. Bu gelişmelere katkıda bulunmak isteyecek, bilgisini ve düşünme yeteneğini yaratıcı ve anlamlı bir şekilde kullanabilecek, insanı ilgilendiren konulara sorgulayıcı, nesnel ve analitik bir şekilde yaklaşan öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Son yıllarda ülkemizde psikoloji alanına ilgi giderek artmaktadır. Hemen her üniversitede bir psikoloji bölümünün açılması belki de bunun en somut göstergesidir. Bu durumda, psikoloji okumak isteyen öğrenci adaylarının kararlarını verirken, bu bölümleri ve programları çok iyi incelemeleri önem kazanmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün Türkiye’deki diğer birçok psikoloji bölümüne göre ayrıcalıklı bir yeri olduğu görüşündeyiz. Psikoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip etmenin küreselleşen dünya koşullarında giderek daha fazla önem kazandığı bir gerçektir. Üniversitedeki diğer bölümler gibi, öğrencilere verdiğimiz formasyonun, onları, hızla değişen bir dünyaya iyi hazırlıyor diye düşünüyoruz. Bölümümüzde ders veren akademisyenlerin hemen hepsi doktora derecelerini yurt dışındaki saygın üniversitelerden almış, alandaki gelişmeleri çok yakından takip eden ve aktif olarak projeler yürüten bir ekiptir.

Ders müfredatımız çok zengin bir ders yelpazesi sunan ve öğrenciye daha fazla seçim olanağı sağlayan oldukça esnek bir yapıya sahiptir. Bölüm hocalarımızdan bazılarının ana dilinin İngilizce olması ve Erasmus gibi yurt dışı değişim programları ile gelen misafir öğrencilerimizin derslerimize gösterdikleri ilgi eğitim dilimizi İngilizce olarak sürdürebilmemiz için önemli avantajlardır. Kütüphanemizin Psikoloji alanında sunduğu elektronik veri tabanı olanakları diğer üniversiteleri kıskandıracak zenginliktedir. Yurt içi ve yurt dışından gelen akademisyenlere ev sahipliği yaptığımız, öğrenmeyi yaşama geçirmeye yönelik, sivil toplum kuruluşlarının da işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz etkinliklere önem vermekteyiz. Toplumsal sorunlara duyarlılık ve sorumluluk değerleri akademik kadromuzun öncelikleri arasında yer almaktadır. Kadına yönelik şiddet, sokak çocukları, risk altındaki ergenler gibi konular bizim etkinliklere sıklıkla ev sahipliği yaptığımız ve SHÇEK gibi kurumlarla birlikte proje ürettiğimiz toplumsal sorunlardır. Öğrencilerimiz, 2011 Temmuz ayında bölümümüzün ev sahipliği yaptığı ISPP (International Society of Political Psychology) gibi ulusal ve uluslararası akademik kongrelerde gönüllü öğrenci olarak çalışarak, alanlarında saygın akademisyenleri tanımak ve çalışmalarını dinlemek fırsatını bulmaktadırlar. Bölümümüzdeki farklı programlara ilgi duyan tüm öğrenci adaylarına derslerimize misafir öğrenci olarak katılarak İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Psikoloji öğrenimi görmenin nasıl bir deneyim olduğunu yakından gözlemleme avantajını kullanmalarını dileriz.