Hakkında

Günümüzde saygın tarihçilik, geçmiş hakkında ‘en doğru’ anlatının sunumuyla değil,  geçmiş üzerine çoklu anlatıların üretiminde kullanılan çoklu yöntemlerin ve kavramsal ve kuramsal çerçevenin en yetkin şekilde kullanımıyla ilgili bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmektedir. 

Medyada, edebiyatta, siyasette ve genelde entelektüel ve günlük yaşamda giderek daha çok popüler olan tarihin, gerçek demokrasi ve barışa hizmet etmesi için en güncel tarihçilik anlayışının ve metodolojisinin bilinmesi ve kullanılması zorunlu olmakla birlikte, tarihyazımında ve genelde tarihçilikte yaşanan güncel gelişmelerin üniversitelerdeki tarih eğitimine ivedilikle yansıdığını söylemek maalesef mümkün değildir. 

Araştırma konuları ve yöntemleriyle alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden öğretim üyeleri sayesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü, bir yandan mesleğin gereği olan geleneksel zanaatın temellerini ve tarihçilik kavramlarını öğreterek öğrencilerini yetiştirmeye çalışırken, diğer yandan öğrencilerin teorik ve metodolojik yenilikleri yakından takip etmesini ve en güncel araştırma konularıyla güncel literatürü öğrenmelerini sağlamaktadır. Dört yıllık eğitim süresince, üniversite sonrası yaşamlarında başarılı bir ‘tarihçi’ olmak isteyen öğrenciler için iyi bir formasyon sunulduğu gibi,  değişik alanlarda profesyonel yaşamını sürdürmek isteyenlere de sağlam bir disiplinlerarası zemin kazandırılmaktadır.

Genelde öğrencilerin sıkıcı bulduğu üniversite öncesi eğitimdeki tarih derslerinin dar ve renksiz niteliğini aşmak üzere, bölümde çok geniş yelpazede konulara ilgi teşvik edilmekte ve dönem ödevleri ve bitirme tezi sayesinde bunlardan birkaçı üzerinde yoğunlaşma (yani uzmanlığa gidecek yolda ilk odak çalışmayı gerçekleştirme) olanağı sağlanmaktadır. Bu çerçevede, genelde karşılaştırmalı ve küresel tarih bağlamında Osmanlı ve Türkiye tarihi çalışan öğretim üyeleri ile zaten sayısı çok olmayan bölüm öğrencileri arasında yakın işbirliği ve danışma için uygun ortam sunma amacıyla ders saatleri dışında rahatça görüşme ve ortak çalışma olanakları sağlanmaktadır.

Ayrıca, öğrencilerin ‘yandal’ ve ‘çift anadal’ programlarına katılarak ikinci bir diploma alabilmeleri  ve uluslararası anlaşmalar veya Erasmus değişim programı çerçevesinde en az bir dönemlerini yurt dışında geçirerek uluslararası deneyim kazanmaları da mümkündür. 

Bugüne kadar birçok mezun öğrencisi Türkiye’nin ve dünyanın saygın üniversitelerinde lisans sonrası eğitimlerine devam eden bölümümüz, öğrencilerinin mezuniyet sonrası yaşamı konusunda da sürekli yardımcı ve yönlendirici olmaya çalışmaktadır.