Program Yapısı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü olarak amacımız öğrencilerimizi eleştirel ve yaratıcı düşünmeyle tanıştırmak ve bu becerilerini geliştirerek öğrencilik hayatları ve sonrasında bunları layıkıyla kullanabilmelerini teşvik etmektir. Bu hedefe ulaşmak için öğrencilerimize çok çeşitli (zorunlu ve seçimlik) dersler sunmaktayız.

Tarih bölümü ders programının belirleyici özelliği şuradan kaynaklanır: Tarih okuduğunuzda her zaman farklı alanlara ilişkin bilgilere ulaşırsınız. Tarihçiler kültür, din, siyaset, ekonomi, bilim, felsefe, sanat, edebiyat ve hatta arkeoloji, biyoloji gibi çok çeşitli alanların bilgisine ihtiyaç duyarlar.

Tarih bölümümüzün önerdiği ders programı yapılanması ilgi alanlarınızı hem geliştirir hem de derinleştirir. Çünkü tarih ilginçtir ve hakikaten ilgi duyulan bir alanda araştırma yapmak, kişiyi geliştirir. Araştıran insan yaratıcı olur, eleştirel bakabilir, dikkati ve merakı keskinleşir.

Bu yüzden Tarih bölümü lisans programının müfredatında dünya coğrafyasının büyük bir bölümünü kapsayan, yazılı tarihin birçok dönemine ilişkin dersler vardır. Derslerde geçmişe çok farklı açılardan bakmayı deneriz. Tek bir tarih kuramını, tek bir yorumu öne çıkarmayız. Temel hedefimiz dersler sürecinde öğrencilerimizin düşünsel zenginliğini ve çözümleme becerilerini etkin hale getirmektir. Bunu gerçekleştirebilmek için olaylara ilişkin birincil kaynaklar, tanıklıklar kadar, bu olayları yorumlayan ikincil kaynakları da ele alır, bütün bu malzemeyi eleştirel bir bakışla inceleriz. Bu ve birçok açıdan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü, öğrencilerine mezuniyet sonrasındaki akademik kariyerin ya da iş hayatının karmaşıklığını başarıyla yönetebilecek bir donanım kazandırır.

Mezunlarımızın Mesleki Profili

Günümüz dünyasında lisans eğitimi kariyer planlamasında sadece bir başlangıç olarak görülmekte, esas uzmanlaşma ve mesleki yeterlilik kazanımı yüksek lisans ve doktora öğrenimi döneminde edinilmektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü, yüksek lisans şartlarını üst düzeyde yerine getirebilecek temel ve çeşitlilik gösteren bir eğitim sunmaktadır. Dolayısıyla mezunlarımızın büyük bir kısmı, tarih alanında olduğu kadar, diğer alanlarda da yüksek lisans öğrenimlerine devam etmektedirler. Bu alanlar arasında hukuk, sosyoloji, işletme, sinema, kültürel incelemeler, grafik tasarım gibi çok çeşitli dallar bulunmaktadır.  Mezuniyeti sonrasında meslek hayatına atılan arkadaşlarımız görsel ve yazılı medyada çok çeşitli seviyelerde çalışmaktadırlar. Bunun yanı sıra yayın dünyasında ve dergilerde editörlük, çevirmenlik, yayın yönetmenliği yapmakta olan mezunlarımız da vardır. Kültür ve sanat yönetimi, müzecilik, reklamcılık ve turizm gibi başka yönelimler de mümkündür. Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları mezunlarımızın iş bulabildikleri kurumlardandır. Ayrıca, mezunlarımız pedagojik formasyon eğitimini tamamlayarak ilk, orta ve diğer öğrenim kurumlarında tarih öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.

Program Yeterlilikleri 

  • Öğrencileri tarih kaynakları ile tanıştırmak ve eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilme becerilerini geliştirmek 
  • Beşeri ve sosyal bilimlere ait farklı kavramlar ve bakış açıları ile ilgili tarihsel bir perspektif geliştirmek 
  • Güncele dair siyasal, iktisadî, kültürel ve sosyal gözlemleri uzun dönemli bir tarihsel anlatı içinde anlamlandırmak 
  • Osmanlı Türkçesi alanında okuma becerileri kazandırmak, Osmanlı Türkçesi’nde basılmış metinleri okuyabilmek, Osmanlı arşiv belgelerine ve el yazısı metinlere aşinalık geliştirmek 
  • Sunum ve yazılı ödevler yoluyla öğrencilerin sözel ve yazılı ifade becerilerini geliştirmek