Tarih Bölümü

haberler, duyurular

etkinlikler

bölüm hakkında

Günümüzde saygın tarihçilik, geçmiş hakkında ‘en doğru’ anlatının sunumuyla değil,  geçmiş üzerine çoklu anlatıların üretiminde kullanılan çoklu yöntemlerin ve kavramsal ve kuramsal çerçevenin en yetkin şekilde kullanımıyla ilgili bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmektedir.

Medyada, edebiyatta, siyasette ve genelde entelektüel ve günlük yaşamda giderek daha çok popüler olan tarihin, gerçek demokrasi ve barışa hizmet etmesi için en güncel tarihçilik anlayışının ve metodolojisinin bilinmesi ve kullanılması zorunlu olmakla birlikte, tarihyazımında ve genelde tarihçilikte yaşanan güncel gelişmelerin üniversitelerdeki tarih eğitimine ivedilikle yansıdığını söylemek maalesef mümkün değildir.