Uluslararası Perakende Yönetimi *

etkinlikler

program hakkında

Vekil Bölüm Başkanı Prof. Dr. A. Zafer Acar

Yurtiçi ve yurtdışında yapılan araştırmaların sonuçları perakende sektörünün Türkiye ve dünya piyasalarındaki önemini vurgular niteliktedir. Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Plan taslağı incelendiğinde, toptan ve perakende ticaret hizmetlerinin, istihdam, işyeri ve ciro bakımından ekonominin en önemli sektörlerinden biri olduğu vurgulanmaktadır. Sektörel bazda büyüme açısından da perakende sektörü ekonominin geneli ile paralel hareket eden bir sektör olması itibarıyla, büyümeye açıktır. Perakende sektöründe, küçük ve çok sayıda perakendecinin karşısında güçlü üreticilerden, çok sayıda üretici karşısında büyük ve organize perakendeciler dönemine gelinmiş, neticesinde tedarik zincirinin bütününde bir dönüşüm ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu nedenle sektörde nitelikli eleman ihtiyacı ortaya çıkmıştır.