Hakkında

Vekil Bölüm Başkanı Prof. Dr. A. Zafer Acar

Yurtiçi ve yurtdışında yapılan araştırmaların sonuçları perakende sektörünün Türkiye ve dünya piyasalarındaki önemini vurgular niteliktedir. Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Plan taslağı incelendiğinde, toptan ve perakende ticaret hizmetlerinin, istihdam, işyeri ve ciro bakımından ekonominin en önemli sektörlerinden biri olduğu vurgulanmaktadır. Sektörel bazda büyüme açısından da perakende sektörü ekonominin geneli ile paralel hareket eden bir sektör olması itibarıyla, büyümeye açıktır. Perakende sektöründe, küçük ve çok sayıda perakendecinin karşısında güçlü üreticilerden, çok sayıda üretici karşısında büyük ve organize perakendeciler dönemine gelinmiş, neticesinde tedarik zincirinin bütününde bir dönüşüm ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu nedenle sektörde nitelikli eleman ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

BİLGİ Uluslararası Perakende Yönetimi Lisans Programı, temel olarak her geçen gün biraz daha hızlı bir şekilde büyümekte ve gelişmekte olan perakende sektörüne nitelikli kaynak yaratmayı ve mezunlarını donanımlı bir şekilde sektörün lider firmalarında istihdam etmeyi hedeflemektedir. Rekabetin giderek arttığı işletmelerde ihtiyaç duyulan analitik eğitimi sunmak ve mezunları çalışma hayatında başarılı kılmak programın temel amacıdır. Program, öğrencilere temel perakende yönetimi kavramları ve teorilerini içeren derslerin yanı sıra ilgi alanlarına göre seçmeli dersler sunarak akademik gelişmeleri takip edebilme imkânı sunacaktır.

* Bölüme bağlı lisans programına yeni akademik dönemde öğrenci alınmayacaktır.