İngilizce Dil Becerileri Dersleri

Lisans İngilizce Dil Becerileri Dersleri (ELS 105-ELS 106)

Genel Bilgiler

ELS 105 (Güz) -ELS 106 (Bahar) dersleri eğitim dili Türkçe olan Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümlerinin zorunlu İngilizce dersleridir. ELS 105 ve ELS 106 dersleri öğrencileri Avrupa Dil Ölçüt Kriterlerine göre A1/ A1+ seviyesine getirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfı okumamış ve de İngilizce geçmişleri yoktur.  Dilbilgisi müfredatında temel zamanlar yer almakta ve sonraki seviyeler için gereken temel sağlanmaktadır. İngilizce’deki sesler çalışılmakta ve sözcük dağarcığı, en sık kullanılan sözcük ve kalıplara yer vermektedir. Temel dinleme, okuma,  konuşma ve yazma becerileri de  bu seviyede kademeli olarak öğrenilmektedir. ELS 105 ve ELS 106 dersleri arasında önkoşul vardır. Yani ELS 106 dersini alabilmek için ELS 105 dersinden geçmek gerekir.

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 • 0 ve A1 seviyelerinden başlayarak dilbilgisi bilgi ve deneyimlerini geliştirecek
 • yaklaşık 150-300 kelimelik kısa ve basit bilgilendirici metinleri okuyarak ana fikirleri ve detayları anlayabilecek.
 • kısa ve basit açıklamaları ve yönlendirmeleri anlamak ve basit kişisel bilgileri ve tanımlamaları öğrenmek amacıyla kısa ve basit monologları ve diyalogları dinleyebilecek.
 • basit tanışma ve kendini tanıtma bağlamında, tanıdık konularda, kişisel bilgileri hakkında kısa ve basit monolog ve diyaloglar sürdürebilmek ve sorular sorarak cevaplar verebilecek.
 • öğrenilen kelime haznesini ve dilbilgisi yapılarını kullanarak insanlar, mekanlar ve aktiviteler hakkında yaklaşık 100-150 kelimelik kısa metinler yazabilecek.
 • 0 ve A1 seviyelerinden başlayarak dilbilgisi bilgi ve deneyimlerini geliştirecek.
 • yaklaşık 150-300 kelimelik kısa ve basit bilgilendirici metinleri okuyarak ana fikirleri ve detayları anlayabilecek.
 • kısa ve basit açıklamaları ve yönlendirmeleri anlamak ve basit kişisel bilgileri ve tanımlamaları öğrenmek amacıyla kısa ve basit monologları ve diyalogları dinleyebilecek.
 • basit tanışma ve kendini tanıtma bağlamında, tanıdık konularda, kişisel bilgileri hakkında kısa ve basit monolog ve diyaloglar sürdürebilmek ve sorular sorarak cevaplar verebilecek.
 • öğrenilen kelime haznesini ve dilbilgisi yapılarını kullanarak insanlar, mekanlar ve aktiviteler hakkında yaklaşık 100-150 kelimelik kısa metinler yazabilecek. Haftalık ders saati:  2 saat sınıf içi + 2 saat çevrimiçi (online) = 4 saat Kredi: 2

Haftalık ders saati: 2 saat sınıf içi yüz yüze + 2 saat çevrimiçi (online) = 4 saat AKTS Kredisi: 3


Adalet Meslek Yüksekokulu için Temel İngilizce Dil Becerileri Dersleri (EAP 105 - 106)

EAP 105 (Güz) -EAP 106 (Bahar) dersleri eğitim dili Türkçe olan Adalet Meslek Yüksekokulu’nun zorunlu İngilizce dersleridir. EAP 105 ve EAP 106 dersleri arasında önkoşul vardır. Yani EAP 106 dersini alabilmek için EAP 105 dersinden geçmek gerekir. Bu dersler daha önce İngilizce eğitim almamış ya da çok az İngilizce eğitim görmüş Avrupa Dil Ölçüt Kriterlerine göre A1/ A1+ seviyesine getirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler hazırlık sınıfı okumamış ve de İngilizce geçmişleri yoktur.  Dilbilgisi müfredatında temel zamanlar yer almakta ve sonraki seviyeler için gereken temel sağlanmaktadır. İngilizce’deki sesler çalışılmakta ve sözcük dağarcığı, en sık kullanılan sözcük ve kalıplara yer vermektedir. Temel dinleme, okuma,  konuşma ve yazma becerileri de  bu seviyede kademeli olarak öğrenilmektedir.

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

Lisans Seçmeli İngilizce Dersleri

Öğrencilerimize, İngilizcelerini daha da geliştirmek ve gerek akademik gerekse gelecek mesleki kariyerlerinde etkin dil kullanıcıları olabilmeleri için seçmeli İngilizce Dil Becerileri dersleri sunulmaktadır.

İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine, öğrenim gördükleri programlarla bağlantılı olarak alanlarına yönelik ELS 311 ve MEDE 279 dil destek dersleri önerilmektedir. Öğrencilerin bölümlerinde ve mesleki hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceriler üzerinde durularak, İngilizce olarak etkin bir şekilde iletişim kurmaları hedeflenmektedir.

ELS 311 – Hukuk İngilizcesi (Seçmeli)

Bu ders, uluslararası hukuk alanında İngilizce iletişim kurma ihtiyacında olan katılımcıların dil becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Ders içeriği katılımcıların günlük çalışma hayatlarında karşılaşabilecekleri benzer metinler, alıştırmalar ve konulardan oluşmaktadır. Derste kullanılan metinlerin içeriği, uluslararası hukuk konularını ele almakta; sözleşmeler, şirketler hukuku, mülkiyet hukuku gibi konuları içermenin yanında hukukla ilgili diğer pek çok konuyu da kapsamaktadır. Bu derse katılacak öğrencilerin İngilizce dil becerilerinin en azından üst orta seviyede (Upper-intermediate/ Avrupa Dil Kriterleri, B2 Seviyesi) olması beklenmektedir.

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, uluslararası hukuk alanında aşağıda sıralanan hedefleri başarıyla yerine getirebilecek durumda olacaklardır:

 • çoğu tartışmayı takip edebilmek ve beklenmeyen soruların çoğunluğunu cevaplayabilmek
 • iddialarını oldukça etkin bir şekilde ifade edebilmek ve isteklerini oldukça net bir şekilde belirtmek
 • meslektaş veya müvekkilleriyle kendi yeterli ve yetkili oldukları konularda karşılıklı olarak uzun bir süre konuşmak
 • yazılı raporların genel mesajını hızlıca anlayabilmek
 • istenen mesajı oldukça etkin bir şekilde ifade eden raporlar yazmak
 • yazması beklenen konularda mektup ya da e-posta ile iletişimi gerçekleştirmek.

Haftalık ders saati: 2 saat yüz yüze + 1 saat çevrimiçi (online) = 3 saat

AKTS Kredisi: 4 Dönem: Güz ve Bahar


MEDE 279- Sağlık Bilimleri için İngilizce (Seçmeli)

MEDE 279 Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri için hazırlanmış bir seçmeli İngilizce dersidir. Bu ders, öğrencilere sağlıkla ilgili değişik ortamlarda ve bağlamlarda iletişim kurmak için ihtiyaç duyacakları gerekli kelime, dilbilgisi yapıları ve dil becerilerini öğretmeyi hedefler.

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, aşağıda sıralanan hedefleri başarıyla yerine getirebilecek durumda olacaklardır:

 • Tıbbi kelimeleri tanima ve icinde bulunduklari baglamdan anlamlarini
 • Tıbbi konularda kullanılan dil yapılarını tanıma ve doğru kullanabilmek
 • Tıbbi metinlerin ana fikir ve detaylarını anlayabilmek
 • Hasta ve diğer Sağlık Personeli ile iletişim kurabilme
 • Form doldurma ve tıbbi amaçlı mektup yazabilme

Haftalık ders saati: 2 saat yüz yüze + 1 saat çevrimiçi (online) = 3 saat

AKTS Kredisi: 3 Dönem: Güz ve Bahar

Ders Yükümlülükleri

Ders Materyalleri: Öğrenciler, kayıtlı oldukları ders için varsa dersin hocasının belirttiği kitaplar ile dersin hocasının fotokopiye bıraktığı veya BİLGİ Learn sayfasına yüklediği materyalleri yanlarında bulundurmalıdırlar.

Devamlılık: Öğrencilerin tüm derslere düzenli olarak devam etmeleri beklenmektedir. Öğrencilerin derslere aktif katılımı çok önemlidir ve sürekli teşvik edilir. Sınıf içi ve çevrimiçi çalışmalara katılım, dersin hocası tarafından her gün kaydedilir ve öğrencinin ders geçme notunu önemli oranda etkiler. Süreç değerlendirmesi öğrencinin dönem boyunca yaptığı tüm çalışmaların değerlendrilip, notlandırılması anlamına gelir.

Derse Katılım: Derse katılım derse devamlılıktan farklıdır. Derse katılım,

 • sınıfta yapılan tartışma ve aktivitelere katkıda bulunmayı,
 • akademik nezaket ve akademik dürüstlükle hareket etmeyi/davranmayı,
 • ihtiyaç duyulabilecek tüm ders materyallerini sınıfta yanında bulundurmayı,
 • Bilgi Learn sayfalarını düzenli olarak takip etmeyi gerektirir.

Bilgi Learn: Öğrencilerin BİLGİ Learn sayfasında yapılan duyuruları ve sağlanan materyalleri dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Haftalık akışı ve bildirileri takip edebilmek için öğrencilerin BİLGİ Learn sayfasını en az dersten bir gün önce ziyaret etmeleri önerilir.

Akademik Nezaket: Akademik nezaket, akademik ortama yakışacak uygun davranışlar anlamına gelir. Buna, öğrencilerin derse zamanında gelmeleri, sınıf arkadaşları ve dersin hocasına saygılı davranmaları ve derse gerekli materyalleri getirmeleri de dâhildir. Akademik nezaket ve üniversite disiplin kuralları gereğince öğrencilerin üniversite kurallarına uymanın yanı sıra sınıftaki davranış kurallarına da uymaları gerekmektedir.

Akademik Dürüstlük: Kopya çekmek ve intihal gibi etik olmayan davranışlar dersin hocası tarafından belgelenecek ve öğreninin Fakültesi’ne rapor edilecektir. Bu tarz davranışların sonucu olarak, öğrenci; disiplin cezası ile yapılan ödev, çalışma veya sınavdan geçersiz not alabilir.

İntihal, başka birinin çalışmasını kendisininmiş gibi göstermektir. Başvurduğu kaynaklardaki çalışmaların kime ait olduğunu belirtmek öğrencinin sorumluğundadır.

“Kanıtlama Zorunluluğu”: Dersin hocası, öğrencinin çalışmasını tek başına yapıp yapmadığından şüpheye düşerse, çalışmanın her aşamasının öğrencinin kendisi tarafından yapıldığını kanıtlama sorumluluğu öğrenciye aittir.

Öğrencinin bu kanıtı göstermemesi durumunda ödevden geçersiz not verilecektir.

Değerlendirme: Bu dersler küçük sınavlar, ödevler (sınıf içi çalışma ve çevrimiçi) ve derse katılım ile değerlendirilmektedir.

* Dersin gereklilikleri ve değerlendirme yöntemleri öğrencilerin ihtiyaçları, bölümler arası farklılıklar doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

 Aşağıdaki tablo ders geçme notunu belirleyen harf notu aralıklarını göstermektedir.

Harf Notu Dağılımı: 

A

95 – 100

A-

90 – 94

B+

85 – 89

B

80 – 84

B-

75 – 79

C+

70 – 74

C

65 – 69

C-

60 – 64

D+

55 – 59

D

50 – 54

F

0 – 49